BIS: Liberální demokracii si rozvracet nedáme

V souvislosti s žalobou na Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) kterou se Národní demokracie (ND) brání proti zařazování na seznam extrémistických stran, si nechalo MV ČR vypracovat zprávu o ND od Bezpečnostní informační služby (BIS). Tato zpráva, zdůvodňující proč je ND podle BIS oprávněně řazena mezi extrémistické strany, je svými formulacemi jak vystřižena z doby před listopadem 1989.

Opravdovou perlou je odstavec, ve kterém BIS uvádí, že nejvýznamnějším důvodem, proč lze ND řadit mezi extrémistické subjekty je „…sama skutečnost, že se strana neztotožňuje se stávajícím liberálně demokratickým systémem a naopak se vůči němu velmi často ostře vymezuje. To se odráží jak v programu strany, tak v rétorice jejích členů či v protestním charakteru veřejných akcí, které strana pořádá.”

Takže podle současných politických „elit“ je jediným možným a správným politickým systémem liberální (ne)demokracie a kdo tvrdí nebo hledá něco jiného, je extrémista, kterého je potřeba dát na černou listinu. Nepřipomíná vám to něco?

Co naplat, že současný režim nedemokraticky omezuje čím dále tím více svobodu projevu, zavádí cenzorský úřad (tzv. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám), omezuje různými nesmyslnými předpisy svobodu jednotlivce, umožňuje, aby na školách opět probíhala ideologická výchova, kdy je propagován multikulturalismus a homosexualismus. Extrémistou je ten, kdo s tímto stavem nesouhlasí a hledá lepší východiska.

Proč by liberální demokracie měl být nejlepší a jediný možný systém? Proč není možné ho kritizovat? Má platit, že s liberální demokracií na věčné časy? To už tu v obměněné podobě jednou bylo…

Například i předseda maďarské vlády Viktor Orbán mluví o tom, že se liberální demokracie přežila a že je třeba se s liberalismem rozejít. Odmítl západní koncept liberální demokracie, který podle jeho názoru brzdí rozvoj národního státu v 21. století. Základem nové formy státního zřízení Maďarska má být konkurenceschopný národní stát, založený na práci a úctě ke křesťanství. Tyto své představy o konzervativním a národním státu Maďaři dokonce již v roce 2012 včlenili do nové ústavy. Je na tom něco špatného?

Pro současný režim, propagující homosexualismus, multikulturalismus a sociální systém podporující zahálku zcela jistě ano. Pro všechny ostatní rozumně uvažující občany to může být alternativa, o které stojí za to uvažovat.

Národní demokracie tedy podle bezpečnostních orgánů nemůže kritizovat liberální demokracii a prosazovat jinou představu o možném fungování státu. A to i kdyby to byl například systém, který funguje v členské zemi Evropské unie. V zemi, se kterou máme, jakožto s členskou zemí visegrádské skupiny úzké vztahy. Řekl někdy náš udatný premiér Sobotka Orbánovi do očí, že je vlastně extrémista, protože se mu nelíbí liberální demokracie? Jistě ne. Možná se mu jen vzteky rosí pleš.

Podle Orbána se západní civilizace Trumpovým vítězstvím úspěšně osvobodila z okovů ideologie. Řekl, že: “Žijeme ve dnech, kdy končí to, co nazýváme liberální nedemokracií, v níž jsme žili posledních dvacet let, a kdy se můžeme vrátit k opravdové demokracii.

Prohlásit to představitel Národní demokracie, tak ho asi odvedou Chovancovi pochopové v poutech.

Protože je současná liberální (ne)demokracie u konce s dechem, budeme svědky toho, jak ve své smrtelné křeči bude o kolo sebe kopat. Připravme se na to a nedejme se zastrašit.