Blahopřejný dopis Viktoru Orbánovi

Vážený pane premiére, vážený pane Orbáne, dovolte, abych jménem české národně-konzervativní politické strany Národní demokracie srdečně blahopřál Vám a Vaší straně FIDESZ k velkému úspěchu v maďarských parlamentních volbách. 

Přesvědčivé, pro oponenty zdrcující a národovce z jiných zemí obdivuhodné, inspirativní a povzbuzující vítězství, kterého jste dosáhl, je odměnou maďarských voličů svému premiérovi za jeho důslednou pronárodní politiku. 

Je dobrou zprávou pro Evropu, že budete moci pokračovat už ve třetím volebním období za sebou, navíc s takovou početní převahou v parlamentu, která vám zaručuje ústavní většinu a umožňuje tak dokončit zásadní přeměnu maďarské společnosti.  

Do tohoto velkého a Bohu libého úkolu Vám a Vašim kolegům a spolustraníkům přeji mnoho sil, odvahy a moudrosti, protože výsledky Vašeho úsilí jsou nejen povzbuzením a inspirací pro další evropské národy, ale už nyní působí blahodárně na směřování střední Evropy. Vaše odvážné a prozíravé kroky jsou důkazem toho, že když je politická vůle, jde vše – i v dnešní politicky korektní a zmatené době. 

My, čeští vlastenci a národovci, maďarskou politickou scénu dlouhodobě sledujeme a Váš současný triumfální výsledek nás naplňuje velkou radostí a rovněž nadějí do budoucnosti, že Evropa není a nebude ztracena a že boj, který národovecké síly všech evropských zemí vedou za její zachování, bude nakonec vítězný.

 

s veškerou úctou 

 

Adam B. Bartoš               

předseda Národní demokracie