Zveřejňujeme další část nového programu ND: Bod číslo jedna – vystoupení z EU a z NATO (princip neutrality)

K ystoupení z NATO a EU: V tomto ohledu není možné dělat žádné kompromisy a naivně doufat, že se obě nadnárodní organizace změní a zreformují. Národní demokracie je striktně pro vystoupení z obou těchto uskupení.

***

Nejdůležitější podmínkou realizace našeho programu je buď vystoupení naší země z EU (CZexit), naše vyloučení z ní, nebo rozpad této organizace. – více o vztahu k Evropské unii viz Nymburská deklarace z 19. ledna 2019

Od jedné z těchto variant nejsme až tak příliš daleko. Ovšem je nutno, abychom odchodu nebo destrukci tohoto molochu byli aktivně nápomocni. Snaha o změnu Unie, případně o vrácení jejích kompetencí před Lisabonskou smlouvu, je dle našeho názoru marná.

EU si přivlastňuje víc a víc našich národních pravomoci, což je do budoucna nepřijatelné. Setrvání v EU pro nás ani není ekonomicky výhodné. Z rozpočtu EU dostáváme ročně asi 90 mld. Kč, které jsou však účelově vázány na buď neužitečné, nebo vysloveně škodlivé projekty (podpora zaměstnávání a placení neužitečných výkonů, výstavba neužitečné infrastruktury a zbytných objektů, podpora destrukce našeho zemědělství-dotace na řepku nebo na vybíjení skotu apod., podpora inkluze a multikulti agendy ve školství). Navíc je na nich nutná nezanedbatelná spoluúčast našeho státního rozpočtu. Dále je nutno konstatovat, že sami do rozpočtu EU platíme každý rok cca 40 mld. Kč, takže rozdíl v příjmech a výdajích dokážeme snadno oželet. Další naše závazky vůči EU jsou pro nás však finančně velmi bolestivé například naše závazky vůči zahraničním firmám nás ročně stojí stovky miliard jen na odtékajících dividendách. Jen v roce 2016 si zahraniční vlastníci firem v ČR, z nichž většina je ze „starých“ zemí EU, na dividendách stáhli 289 miliard korun. V letech 2010-2016 odešlo 7,6 % českého hospodářského výkonu v kapitálových příjmech na Západ, zatímco opačným směrem z evropského rozpočtu to bylo pouze 1,9 %.

Přesto se však cítíme velkými Evropany a po opuštění EU budeme usilovat o vzájemně výhodnou spolupráci v rámci Evropy. Původní evropské hodnoty vidíme v dobách před rokem 1950, současné zneužívání tohoto sousloví v Bruselu vládnoucími neomarxisty odmítáme.

Další nezbytnou podmínkou je vystoupení z NATO. Tato aliance nás vůbec nechrání před největší současnou bezpečnostní hrozbou, kterou je migrace z Afriky a z Asie. Navíc nás zatahuje do provokací vůči Rusku, a tím nás ohrožuje potencionální zničující válkou. Není pravda, že nelze v tomto prostoru bez NATO žít – příkladem země, která se bez něho dost dobře obejde, je sousední Rakousko (viz princip neutrality).

Tento krok bude o dost složitější a bude předpokládat řadu dílčích přípravných kroků. Zejména se jedná o přeměnu pasivního obyvatelstva v obranyschopný celek (okamžitá změna výchovy dětí k brannosti a sportu, povinná vojenská služba chlapců, střelecký výcvik dívek a ostatního obyvatelstva, rozpočtové priority ve prospěch nákupu ručních zbraní v dostatečném počtu pro obyvatelstvo, aj. opatření, udržení možnosti držení zbraní na zbrojní pas apod.) Bude nutno navýšit rozpočet na obranu ze současného 1,1% podílu na státním rozpočtu, ale ne ve prospěch expedičních sborů, ale ve prospěch regionální obrany.

Vystoupení z NATO musí předcházet dále intenzivní diplomatická aktivita za účelem zajištění bezpečnosti země dvoustrannými či vícestrannými smlouvami s našimi okolními a dalšími blízkými zeměmi.

další body programu si můžete přečíst zde