Nymburská deklarace Národní demokracie 2019. Přístup Národní demokracie k volbám do Evropského parlamentu

Národní demokracii leží na srdci především blahobyt našich občanů a postavení naší země, České republiky. Zároveň se cítíme plnohodnotnými Evropany. Nejsme však ztotožněni se současným uspořádáním a ovládáním evropského prostoru.

Jelikož jsme, společně s mnoha dalšími, došli k pevnému přesvědčení, že český národ, naše česká, moravská a slezská vlast, v rámci superstátu EU prosperovat nemůže, dokonce mu v tomto společenství hrozí zánik, máme již v našem rok starém ideovém programu mimo jiné vystoupení České republiky z Evropské unie: https://narodnidemokracie.cz/zverejnujeme-dalsi-cast-naseho-programu-bod-cislo-jedna-vystoupeni-z-eu-a-z-nato-princip-neutrality/.

Naše kandidatura do europarlamentu je právě tímto opuštěním EU motivovaná, to znamená napomoci rozpuštění, případně našemu vystoupení z této organizace. Máme radost, že Velká Británie se k tomuto vystoupení již odhodlala. Dále nám udělalo radost nedávné, ne příliš publikované, rozhodnutí vlády USA, kdy Spojené státy již nepovažují Evropskou unii za stát, ale pouze za mezinárodní organizaci typu UNESCO, OSN apod. Nadále budou respektovat pouze stávající tradiční státy. To je dobré znamení další eroze a neodvratného rozpuštění EU. Na tomto se chceme s našimi europoslanci podílet. Máme zájem, aby rozpuštění (nebo naše vystoupení z) tohoto neblahého spolku probíhalo organizovaně, bez většího chaosu, jenž by byl poté využit nadnárodními finančníky k uchopení moci nad evropskými národy.

Současná EU je charakteristická přerozdělováním všeho a všech. O přerozdělování migrantů (v „dresu“ uprchlíka, studenta, inženýra, pacienta lázní apod.) je zbytečné se rozepisovat. Ale i současné přerozdělování v hospodářské sféře se jeví pro Českou republiku jen naoko prospěšné, jelikož nám oproti Evropskou unií předhozené „ohlodané čtyřicetimiliardové kosti“ nadnárodní společnosti berou každý rok jen na dividendách od jejich zde působících firem zhruba 300 mld. Kč! Tyto ohromné výnosy jsou dány zejména nízkou mzdou českých zaměstnanců oproti pracujícím na západě Evropy. Přesné cifry v procentním vyjádření zní takto: V letech 2010-2016 odešlo 7,6 % českého hospodářského výkonu v kapitálových příjmech na Západ, zatímco opačným směrem, z evropského rozpočtu, to bylo pouze 1,9 %. Pokud by se podařilo každoročnímu tunelování českých zdrojů zabránit a čtvrt biliónu českých korun by zůstalo v této zemi, nemáme strach o naši budoucnost i mimo strukturu Evropské unie.

Evropští euroskeptici pod vedením Marine Le Penové chtějí stávající, centrálně dirigovanou, Evropskou unii transformovat do Evropské unie s volným pohybem kapitálu, osob, zboží a služeb, tak jak to v Evropě bylo již dříve. Tuto ideu u nás representuje SPD Tomia Okamury.

Ani tato varianta Evropy však pro nás není přijatelná. Na té by Česká republika, potažmo český národ, v současné době tratil stejně a možná ještě více, než na stávajícím socialistickém přerozdělování Bruselu. Je třeba si uvědomit, že nám v této zemi po třicetiletém panování cizinci nastrčených figur zbylo jen málo z našeho dřívějšího národního bohatství. Země, která byla v roce 1989 finančně zcela zdravá, relativně dobře hospodařila se svým nerostným, lesním a půdním bohatstvím, jež i vlastnila, uměla vyrobit téměř vše od ošacení po lokomotivy, byla potravinově soběstačná a vychovávala zdravou mládež, je dnes zemí zplundrovanou, kde nám patří jen velmi málo a čeští pracující nesou na svých ohnutých hřbetech zátěž tří dekád havlistického hospodaření. Již skoro 900 tisíc občanů, bezmála desetina obyvatelstva, je v exekuci!

Jak by taková země mohla konkurovat nepředstavitelnému množství kapitálu ve vlastnictví cizích bank s jeho volným pohybem? Vše konkurence schopné, co by český inženýr a dělník stvořili, by okamžitě v zárodku vlastník disponující tímto kapitálem buď koupil nebo přes své konexe zardousil. Zároveň by pokračovalo zločinné financování zde působících neziskových organizací ze strany Soroše a dalších exponentů Nového světového řádu, jejichž pracovníci se cíleně infiltrují do veřejné správy, na ministerstva a do veřejnoprávních sdělovacích prostředků, kde neblaze ovlivňují národní politiku.

Volný pohyb osob dle Okamurovy SPD pro nás znamená zaplavování naší země statisíci a později miliony migrantů, kteří v Německu (či jinde v EU) dostávají nebo dostanou azyl. Důsledky snad popisovat netřeba.

Volný pohyb zboží nám zatím také neprospěje, neboť současný liberální režim zde záměrně nenechal vyrůst dostatek českých, konkurence schopných, výrobců.

Národní demokracie přichází po rozpuštění nebo odchodu z EU s vizí ochranné politiky českého státu nad toky peněz, pohybem osob a mezinárodním obchodem. Znamenalo by to opatření zejména v oblasti znovuuchopení centrální banky do českých rukou, zabezpečení a ozbrojené hlídání státních hranic a přiřazení cel na zboží, které umí za rozumnou cenu vyrobit i český výrobce (časem, až národní hospodářství zesílí a bude schopno konkurovat nadnárodním korporacím, by se mohla tato cla snižovat a poté zrušit). Rovněž musíme výrazně proměnit rozpočtovou politiku v neprospěch plýtvání, nehospodárnosti apod., ve prospěch, mimo jiné, posílení obranyschopnosti obyvatelstva a opětovného vytvoření vševojskové armády, která bude nadále hájit jen naše zájmy a která bude konat ve prospěch posílení dalších atributů samostatného státu, o který znovu usilujeme.

Voliče prosíme, aby se nad touto naší pronárodní koncepcí zamysleli a porovnali ji se zničující vizí SPD a jejích západních spojenců z Francie, Itálie, Holandska, Rakouska aj. Dobře informovaní voliči již vědí, že politické strany těchto tzv. vlasteneckých stran na Západě jsou již nějaký čas infiltrovány nepřáteli evropských národů. V tom za nimi již nezaostává ani SPD, která kandidovala na post pražského primátora bývalého (?) velmistra zednářské lóže, a jejíž poslanci, včetně T. Okamury, se staví do jednoho šiku s tzv. demokratickými stranami, o jejichž probruselské a proamerické (a tedy protinárodní) politice není pochyb.

Předsednictvo Národní demokracie, V. výroční konference Národní demokracie v Nymburce, 19. ledna 2019