Bruselští protektoři pokračují v omezování naší svobody. Tentokrát jde o zbraně

To, co jsme očekávali, je zde. Bruselští „protektoři“ využili teroristické útoky k tomu, aby opět o něco více omezili svobodu jednotlivce. A tak zpřísnili pravidla pro prodej nefunkčních zbraní mezi sběrateli. Čímž tedy zasadili tvrdou ránu všem teroristům světa, kteří si nemohou jít koupit znehodnocený sběratelský kousek a zprovoznit ho, ale budou se muset obrátit na starý dobrý černý trh a zakoupit zde plně funkční zbraň. Jsem zvědav, jestli bruselští myslitelé nedojdou tak daleko, že vydají nařízení, podle kterého každý terorista bude muset jít, minimálně tři dny předem, ohlásit, že hodlá spáchat teroristický čin.

Bylo by to spíše k smíchu, pokud by tento nápad opět neohrožoval a neomezoval slušné lidi. V tomto případě sběratele, kteří většinou o tomto nařízení nevědí. A tak se řídí, v dobré víře, českými právními předpisy, podle kterých takové zbraně nepodléhají registraci a lze s nimi volně obchodovat. A ani ve snu je nenapadne, že porušují nařízení EU, které vyžaduje „nový a důkladnější způsob znehodnocování zbraní“. Znehodnocení zbraní, které odpovídá českým zákonům, již není vyhovující. A tak každý sběratel, který by takovouto zbraň nabídl k prodeji nebo ji chtěl někomu darovat, se od 8. dubna 2016 vystavuje nebezpečí postihu za nedovolené ozbrojování. Za tento čin může být podle nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), který tresty v oblasti nedovoleného ozbrojování zpřísnil, potrestán odnětím svobody až na dva roky.

A co je na tom všem snad úplně nejhorší? Že toto nařízení nikým nevolené Evropské komise je v České republice přímo závazné a není třeba čekat, až ho český parlament do našeho zákona včlení. Takže ta zmínka v úvodu o „protektorech“ z Bruselu není nijak přehnaná…