To je zase „lidskoprávního“ kavárenského řevu v českých luzích!

Manipulativní, zaprodaná lžiprávní televize, televize, která se podle posledních výzkumů těší zaslouženě nejnižší důvěryhodnosti ze všech dostupných českých zpravodajských kanálů, televize, kterou si navzdory tomu všichni občané musí povinně „ze zákona“ platit, má v těchto dnech opět „téma“ a to: umělou, vykonstruovanou účelovou a objednanou kauzu, kterou je posprejování několika podniků v Praze, jejichž provozovatelé se hlásí k parazitofilům a vetřelcofilům.

Každý, kdo používá k myšlení mozek a ne jiné nepřípadné orgány těla, musí vnímat, že nikoliv vlastenci, národovci a odpírači uchvácení a zničení naší země a po generace předávaného a spravovaného dědictví předků, tento čin provedli. Byla to jasná mainstreamová objednávka! Objednávka za účelem diskreditace občanů s vlasteneckým cítěním a s odpovědností za budoucnost svých dětí. Objednávka za účelem „ospravedlnění“ dalších represí proti národovecky orientovaným skupinám, stranám, hnutím a jejich představitelům a příznivcům.

Důkazy:
Na rozdíl od vypatlaných neobolševických smažek národovci a vlastenci vyznávají konzervativní hodnoty: obživu prací, smysl pro rodinu podle tradičního modelu, zachování tradic a odpovědného spravování dědictví předků, křesťanskou víru anebo respekt k ní. Takoví lidé se nepotloukají po nocích, nepoškozují fasády domů, neničí státní symboly. Ty, kteří nezákonně a násilně pronikají na území cizích států a vloupávají se do majetků tamních obyvatel, ničí a škodí jak jezdci z Apokalypsy, by navíc vlastenci a národovci nikdy nenazvali „uprchlíky“. Nazvali by je pravdivě: vetřelci, odpudivá škodící chátra.

Scénář provedení tohoto zbabraného „útoku“ je nápadně shodný s inscenovaným, neškodným, avšak náležitě mediálně zveličeným „útokem“ na „Kliniku“ dne 6. 2. 2016, stejně jako tentýž den inscenovaná bojůvka policistů převlečených za „pravicové ultras“ v Thunovské ulici v blízkosti Hradčanského náměstí. Velmi je vypovídací i uniklá emailová korespondence Sobotky, představitelů neziskovek a dalších vlastizrádných ničemů.

Zamysleme se nad tím, co je cílem takové manipulace, co se bude dít:

  • budou pořádány organizované a vlastizrádnými organizacemi a zahraničními škůdci štědře podporované meetingy. Počet jejich účastníků bude několikanásobně zveličován. Jejich představitelům a příznivcům bude věnován bezprecedentní prostor, zejména ve lžiprávní ČT
  • nejrůznější samozvaní prapodivní „politologové“, parazité z „neziskových“ organizací a „pražské kavárny“ budou svou úchylnou propagandu lít do hlav nešťastných občanů od rána do večera. Inu, bojují za svou perspektivu a výnosná bezpracná koryta
  • namísto toho, aby policie vypráskala sociální odpad společnosti, který nezákonně uchvátil objekt „bývalé kliniky“ na Žižkově a nadále se tam soustřeďuje, bude tento akt legalizován a všemožně podporován. Vždyť má přece takové zastánce, jako je Dientsbier, Kocáb, Schapiro, Nadace Charty 77! Nedovedu si popravdě vůbec představit, že by objekt ke svým aktivitám zabrala třeba Národní demokracie. V takovém případě by tentokrát Adama B. Bartoše policie nejspíš rovnou zastřelila a podporovatele brutálně zmasakrovala

Pod hlásáním boje proti „extremismu“ se zavedou další opatření omezující práva občanů:

  • Právo shromažďování
  • Právo svobodného a pravdivého vyjádření názoru
  • Budou intenzivně špiclovány nepohodlné osoby
  • Budou vytvářeny falešné facebookové profily osob a vypouštěny falešné nebo diskreditační informace o nich
  • Budou poškozovány podnikatelské aktivity národovců, vyvíjen nátlak na jejich zaměstnavatele s cílem zničit je existenčně, materiálně.

Zkrátka budou se dít věci stejně, jako tomu bylo v dobách tzv. normalizace. S jediným, avšak zásadním rozdílem: komunisté, tehdy hlásající vládu jedné strany, si na žádný demokratický režim nehráli. Byli autentičtí, pravdiví.

Takže opravuji: bude neskonale hůř.

Mějme toto na paměti, volby (pokud je ovšem pro jistotu nezruší, kdyby totiž opravdu něco mohly změnit) se blíží!