CELÝ SVĚT SE KLANÍ A TRUCHLÍ. ALE ZA KOHO VLASTNĚ?

Svět kondoluje a systémoví politici se předhánějí v předklonech. Chápe ale někdo, PROČ? Copak královna nám snesla modré z nebe? Nebo že by nad jen přirozená lidskost? Ale kdeže.. Když zemře jakýkoliv jiný monarcha, jakoby neštěkl ani pes.

Ovšem, samozřejmě, že se najdou nějaké ty výjimky

Nyní malý rozbor onoho PROČ. V dnešní době existuje ve světě poměrně ještě dosti monarchií v čele s monarchy. Ti oficiálně mají pouze reprezentativní roli, neboť se většinou jedná o konstituční monarchie. Tj. jeden by řekl, že monarchové v nich reálně nevládnou. Vážně? Zaměříme-li se například jen na Evropu, tak v západních monarchiích (Nizozemsko, Dánsko, Švédsko..) stojí monarchové vždy v čele zednářství těchto států. Takže vládnou, anebo nevládnou? A ať se Vám to líbí nebo ne, téměř všechny lóže podléhají londýnské Grand Lodge. A v jejím čele stojí logicky kdo? Hmm… Spolu s jistým bankovním klanem na R právě královská rodina (která ještě dle některých teorií nemá tak zcela pozemský původ).

Grand Lodge v Londýně

Čili za to jak vypadá dnešní Británie (zdegenerovaná multikulturní krysí stoka) a skrze ni zbytek gojského světa (přepisování dějin, průplach mozků, transhumanismus..) může svým způsobem kdo? Tak nad kým svět vlastně pláče? Nemělo by to být poněkud jinak?

Jedná se o typický příklad mediální manipulace, kdy média jsou schopna z některých jedinců udělat téměř bohy. Ale o mrtvých jenom v dobrém!

Doufejme, že nové koště lépe pomete.

Ještěrka je mrtvá, ať žije ještěr!

Václav Havel, Klaus Schwab, princ Charles, převzato z Wikipedia.cz, zdroj: Světové ekonomické fórum

ND Brno