Chraňme děti před genderovým šílenstvím! Politické (ne)ziskovky nemají na školách co dělat!

Děti jsou to nejdůležitější, co máme. Je potřeba jim zajistit podmínky pro správný tělesný i duševní vývoj. Proto je potřeba vymést ze školství LGBT ideologii a všechny genderové nesmysly.

V současné sobě působí na mnoha školách (ne)ziskovky, které dětem vnucují různé nesmysly, např. že pohlaví je věcí volby a že se muž jen tak může rozhodnout, že se stává ženou.

Navíc to dětem říkají ve věku, kdy si teprve tvoří vzorec myšlení a jsou náchylné k přejímání chybných ideologií. Kvůli tomu si dosud zdravé děti najednou začnou myslet, že náleží k opačnému pohlaví, a propadnou se do duševních problémů. Na Západě se často nechávají již před dospělostí “předělat” (přesněji řečeno zmrzačit) a pak toho celý život litují.

Nedovolme něco podobného i zde. Chraňme naše děti.