Cíl sionistů: Zničit klasické národy Evropy

V 70. letech minulého století v našich kinech běžel s velkým úspěchem film s názvem Planeta opic. Předlohou k filmu se stala kniha francouzského spisovatele Pierra Boulleho; vypráví fantastický příběh jedné vesmírné lodi, jejíž posádka hledala ve vesmíru inteligentnější život než je na Zemi. Vesmírní poutníci přistáli na planetě, kterou ovládali inteligentní opice. Po jisté dobrodružné zápletce, kdy jsou vesmírní poutníci opicemi zajati, nakonec dochází k jejich vysvobození a oni mohou odletět zpět na Zem. Šokující je ovšem závěr filmu: vesmírní poutníci, kteří úspěšně na Zemi přistáli, zjistí, že už i zde, na Zemi, také vládnou opice.

V tom filmovém příběhu vidím jistou podobnost s naší současností. V 60. a 70. letech sionisté a jejich pomocníci gójové v zednářských lóžích, začali prosazovat neomarxistickou kulturní politiku, která se vyznačovala politickou korektností, soustavným ponižováním bílé rasy, které přecházelo až k flagelantství; začali nám lhát, že jsou to bílí lidé, kteří mohou za všechnu bídu barevných. Na univerzitách ve Spojených státech v přijímacím řízení ke studiu zavedli pozitivní diskriminaci, takže barevný měl přednost před bílým. Je znám výrok z té doby: Musíme být netolerantní k netoleranci. Netolerance k bílé rase se u liberálů a sionistů projevila jako cílená bojovná kampaň zaměřená proti zdravému lidskému rozumu a lidským přirozeným právům. Ve Spojených státech a v Evropě začala éra tzv. multikulti, na jejímž konci je zničení evropských autochtonních národů a snaha o vytvoření jakéhosi rasového amalgámu v Evropě.

Přesně tak se to dělo ve zmíněném filmu s opicemi: Polidšťování opic se nesmí kritizovat, u opic se musejí vyzdvihovat jen samá pozitiva, požívají dobra pozitivní diskriminace, dokonce vlády přijmou na ochranu opic takové zákony, které případného kritika z lidského rodu přivedou do vězení, takže masy lidí, kterým ještě zůstal zbytek zdravého rozumu, mají „zavřená ústa“ a jen se bezradně s hrůzou dívají, jak se opice v jejich městech roztahují. Protože opice mají velkou natalitu, postupně vytlačují lidi z měst, zabírají jejich úřady, dostávají se na vedoucí pozice ve státu. Nepřipomíná vám to něco?

Ano, připomíná. Silně nám to připomíná současnost, kdy se do Evropy derou masy negramotných černochů a Arabů; národy Evropy jsou různými televizními stanicemi – které jsou v rukou sionistů a liberálů, tedy rozvracečů tradičního pořádku – obelhávány, jakože ti vetřelci jsou prý ti ubozí, jež potřebují pomoc; takzvané neziskové organizace, jinak účinná páka sionistů, se předhánějí v lásce k negrům, mají pro ně jen přívětivý a povzbudivý pohled; barevným vetřelcům se otevírají státní rozpočty na úkor vlastních ožebračených lidí, a lidé jen bezradně a s hrůzou přihlížejí. Budoucnost je jasná: kultura a vlastní identita evropských národů bílé rasy – zdá se – má konečnou. Evropu postupně ovládnou černoši a Arabové se svou ideologií islamismu. A toto vše se děje za přispění lidí bílé rasy, gójů, jež kolaborují se sionistickými pány.

Neomarxistický plán, který euroamerickým zednářům haraší v hlavách už od 19. století, se postupem doby uskutečňuje a teď dospěl do další, zřejmě závěrečné etapy. Nejdřív zničili evropské monarchie, které byly autentickým a legitimním principem vlády evropských národů; potom zničili katolickou církev tím, že ji infiltrovali svými lidmi a změnili její základní habitus, takže dnešní katolická církev je vlastně „pokoncilní humanitární sekta“. Současný satanský papež dokonce bojuje proti víře i samotných věřících! Sionistům se podařilo odkřesťanštit většinu evropských národů, pomocí klacku genderové politiky a bičem feminismu se jim podařilo rozbít klasickou rodinu, jakožto základní buňku národa a tím přivést do chaosu lidskou společnost. Plán na realizaci Nového světového řádu je ve fázi likvidace bílé rasy jako takové; dochází k fyzickému zničení klasických evropských národů. Sionisté by chtěli, abychom se poznenáhlu stávali opicemi.

Ale, přátelé, ještě není všem dnům konec! V přírodě totiž každá akce vyvolává reakci a my dobře víme, jak všichni ti, co toužili po dobytí světa, dopadli. Podobný konec čeká i euroamerické sionistické imperialisty a jejich pomocníky v gójských zednářských lóžích. V posledku narazí na tvrdý odpor naší železné vůle, odhodlanosti a nezdolné touze po životě ve svobodě, právu a sociální spravedlnosti.

Projev z mítinku DSSS ve Slaném ze 17. 8. 2016