Další provokace kavárny

srdce_pro_vaclava_havla_2012-02-10_16

KAVÁRNA PROVOKUJE: PROSTRANSTVÍ PŘED NÁRODNÍM DIVADLEM MÁ BÝT NAPŘÍŠTĚ NÁMĚSTÍM VELKÉHO CHRCHLY!

Zlomyslné přejmenování letiště Praha Ruzyně, ke kterému došlo v roce 2012 po smrti génia, se neujalo. Většina obyvatel metropole, natož republiky, tvrdošíjně odmítá nový název vyslovovat a používá původní označení. A tak je třeba ovečkám znovu připomenout, že Havel byl nejen průkopníkem domácí avioniky, ale také největším dramatikem všech dob! Nepřipadá vám, že pojmenovávání veřejných prostranství po vlastizrádcích je vyloženě nedůstojné a nenoblesní? Nebo už jsme jako oni? Pamatujete, kolem kolika Gottwaldových a Leninových ulic či náměstí jsme chodili? Budeme mít i Havlovy kadibudky? O jedné víme!

Další zlomyslnost aneb kavárníci sobě: Havlovo jméno má strašit kolemjdoucí před Národním divadlem!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!