Bude se střílet v Parlamentu?

Je neuvěřitelné, čím se naše soudy zabývají, jakým podnětům a od jakých „aktivistů“ a „strážců pokřivených zákonů“ a jejich účelových interpretací je nasloucháno. Jak se plýtvá veřejnými prostředky, časem a energií. A jak se vyslovené a napsané překrucuje a ideologicky interpretuje.

Za výroky o střílení v parlamentu se zodpovídá bývalý voják před soudem

holkup_martin

Brzy bude nejspíš kriminalizováno nejen psaní a řečnický projev, ale i myšlenky.

Neuvěřitelné, jak se zavírají oči před danými fakty. Každému, kdo není hluchý, slepý a úplně dementní musí být přeci jasné, že až občané – kterým tato vláda i širší politická „reprezentace“ a jejich nohsledi z nejrůznějších vlastizrádných parazitických organizací sebrali budoucnost, zničili tuto zemi a vše, co budovaly a strážily předchozí generace – povstanou, střílet se bude nejspíš nejen ve Strakovce. To, čeho jsme každodenními nedobrovolnými svědky (a nezáleží na tom, že to zatím řadě lidí nedochází), je na jednu stranu jen další kapkou do přeplněného poháru zrady našich politických „reprezentací“ od r. 1989. Tento pohár bez pochyb přeteče:

Protože neasimilovatelní, chtiví a nebezpeční vetřelci brzy vtrhnou na naše území.

Protože teroristická akce bude s největší pravděpodobností provedena i u nás.

Protože stojíme na prahu zničující války, proti níž tzv. karibská krize byla ve srovnání s dnešními hrozbami procházkou růžovým sadem.

tasary

 

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!