Imigrace nade všechno!

Mnozí lidé se podivují, že do svých řad nepřijímáme členy žádných tajných řádů. Někteří to pokládají za paranoiu, jiní nás zařadí mezi bláznivé konspirační teoretiky, nebo prostě mávnou rukou a přestanou se námi zabývat…

My však dobře víme, co děláme a o čem je tento svět. Koneckonců svobodní zednáři se dnes svou existencí už ani příliš netají. Problém je v tom, že ukazují jen povrch, jen to, co ukázat považují za výhodné, navíc samozřejmě způsobem, který je prezentuje v co nejpříznivějším světle. Nikdo však nezná jejich skutečné plány a jejich skutečné působení. (Co by to také bylo za tajnou společnost…) Nejspíš prostě už v dnešní chaotické době s rozkolísanými hodnotami necítí takovou potřebu tajit i svou existenci, jako tomu bývalo v minulosti, kdy svou destruktivní činnost teprve začínali. Možná vidí, jak se jim dílo daří a připravují se na plné převzetí moci…

Však už vydávají i tisková prohlášení! A zařadili se jím přesně tam, kde je předpokládáme. Mezi destruktory současného světa.

Na serveru Lumen de Lumine jsme objevili, jak se svobodní zednáři svorně a jednotně (jak také jinak u řádu s totalitní strukturou, který od svých členů vyžaduje bezvýhradnou poslušnost) vyjádřili k současné migrační krizi, kterou Evropa právě prožívá. Celý text uvádíme i zde:


Brusel: K problému imigrace se ve velkém stylu sdělovacích prostředků přihlásily také zednářské lóže z Francie, Velké Británie, Itálie, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, Portugalska, Polska, Řecka i ženská lóže z Turecka. Žádají evropské vlády, aby nejen přijaly nyní proudící uprchlíky, nýbrž aby jich v budoucnu přijímaly stále více a více. Lóže vykazují obdivuhodnou jednomyslnost od Turecka až po Portugalsko. Nápadná je také konvergence s oficiální strategií EU a většiny jejích států.

Oficiální dokument zveřejněný v Médias-Presse ve Francii uvádí jako důvody nezbytnosti neomezeného přílivu imigrantů překonávání národních egoismů a blíže nedefinované obecné zájmy inovativní politiky otevřenosti.

Zednáři také varují před následky „neuposlechnutí“ této výzvy: Vedlo by to k „rozdělení, konfliktům a novému oživení nacionalismů v Evropě“.

Zednářští bratři (a sestry) se vůbec neodvolávají na křesťansko–židovské kořeny Evropy, nýbrž na „lidská práva, a hodnoty solidarity a bratrství vyhlášené Francouzskou revolucí 1789 a Chartou lidských práv OSN z roku 1948.

Přistěhovalectví prohlašují zednáři jako condiciio sine qua non.

Katholisches.info

Communique_de_Presse