fbpx

Informace ze zasedání Světové rady míru ve Varšavě ve dnech 8. – 9. 7. 2016

Založeny dvě nové místní organizace Národní demokracie: Rokycany a Chomutov

Ve Varšavě se konalo zasedání Světové rady míru – jako protiváha probíhajícímu summitu NATO. Jednání se zúčastnili zástupci 22 zemí světa – samozřejmě z Evropy, ale i USA, Bolívie, Turecka, Srí Lanky atd. Na setkání byla nejpočetněji zastoupena Česká republika a to v počtu 14 účastníků. Přijeli zástupci těchto organizací: Asociace Vojáci proti válce, České mírové fórum, Českoslovenští vojáci v záloze pro mír a České mírové hnutí. Zástupci Světové rady míru zaslali pozdrav též účastníkům mírového setkání v Praze, které probíhalo s varšavským zároveň.

Zásadní projev a návrh na jednání Světové rady míru přednesli zástupci České republiky. Zde je jeho text:

Vážení přátelé, kolegové,

dnešní jednání probíhá současně se summitem NATO. V praxi se „mírotvorné úsilí“ NATO projevuje válkami prakticky ve všech světadílech. Je hrubým a krvavým způsobem porušována Charta OSN, zavazující signatářské státy „ řešit mezinárodní spory mírovými prostředky“, „zdržet se použití síly, nebo hrozby silou“ a „nezasahovat do vnitřních záležitostí jiných států“. Je také hrubě porušováno Mezinárodní právo humanitární. Stejným způsobuje je porušována i Zakládací smlouva NATO, která se navíc k plnění Charty OSN zavazuje. Takzvaný „Zakládající akt o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi NATO a Ruskou federací“, který zavazoval Alianci nerozmisťovat významné ozbrojené síly u ruských hranic, je porušován také. Posledním příkladem je cvičení NATO Saber Strike, které bylo přípravou k přijetí priorit dnešního summitu NATO.

Navrhujeme, aby tato konference přijala memorandum, obsahující doporučení k zahájení politických rozhovorů o novém regionálním systému EVROPSKÉ BEZPEČNOSTI. Tento dokument je nutné zaslat VŠEM evropským státům i nečlenským státům EU a NATO včetně Ruské federace a na vědomí též USA a dalším uchazečům o statut velmoci – Číně, Indii, Brazílii a OSN. Nejedná se přímo o pokračování Helsinského procesu ani Hnutí nezúčastněných, avšak je nezbytné v nových podmínkách tyto zkušenosti a myšlenky plně využít. Je totiž nutné vzít v úvahu, že původní záměr a podoba OBSE byla dosavadním úsilím Spojených států značně deformována. Při rozhovorech je naprosto nezbytné požadovat účast zástupců členských organizací Světové rady míru.

NATO je organizací vládní. O jeho činnosti rozhodují vlády. To znamená, že jaké jsou vlády členských států NATO, taková jsou rozhodnutí NATO. A kdo rozhoduje o tom, jaké jsou vlády v členských státech NATO? Jsme to my – občané. A kdo tedy je zodpovědný za to, jaká rozhodnutí zde ve Varšavě NATO přijme? Jsme to opět my – občané ! S tím do příštích voleb nic nenaděláme. Avšak můžeme ihned začít šířit fakta, která umožní našim spoluobčanům, aby v příštích parlamentních volbách nehlasovali pro zájmy korporací a pro současnou činnost NATO, ale pro zájmy vlastní. Můžeme spoluobčanům předávat fakta, která před nimi tají politici vládních stran a soukromá media, která právě korporace vlastní řídí je.

Na území ČR žádná vojenská základna USA není. Není to proto, že na ČR v generálním štábu USA zapomněli. Naplánovali u nás výstavbu raketové základny a jednání s naší vládou drželi v tajnosti. Když to ale někdo prozradil – ne u nás, ale v USA – dali jsme pádně najevo, že nic takového nechceme. Tak základnu „darovali“ našim severním sousedům.

Poté se domnívali, že Češi přijmou radar. S vládou ČR podepsali smlouvu o výstavbě USA vojenského radaru. Dvě třetiny Čechů se ale postavily proti, tři čtvrtiny trvaly na referendu. Tak se stalo, že nemáme ani radar, ale jen smlouvu o jeho výstavbě, kterou se ovšem neodvažují plnit.

Přátelé, dovedeme si představit, že každý ve svém vlastním členském státě NATO postavíme překážku k vedení válek tím, že se zbavíme válečných základen USA a zatahování do válek.

Nechceme válku – nechceme NATO ani USA vojska v Evropě – chceme MÍR!

Jiří Bureš – předseda Asociace Vojáci proti válce
Vladimíra Vítová – předsedkyně Českého mírového fóra

Zdroj: Aliance národních sil

Informace ze zasedání Světové rady míru ve Varšavě ve dnech 8. - 9. 7. 2016

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít