JAK SYSTÉM DO NÁS, TAK MY DO NĚJ

Neskutečné drzosti se v nedělních otázkách Václava Moravce dopustil ministr sociálních věcí Marian Jurečka. Dle jeho slov ministerstvo připravuje novelu, která by od roku 2023 snížila starobní důchody vybraným osobám spjatým s komunistickým režimem. Týkat by se to mohlo údajně pěti až sedmi tisíc osob.
Nyní probíhají konzultace Jurečkova ministerstva s Ústavem pro studium totalitních režimů, koho by se snížení důchodů mohlo konkrétně týkat a jak. Jurečka toto neúspěšně navrhoval ještě jako opoziční poslanec.

TYPICKÁ UKÁZKA TOHO, ŽE DĚJINY PÍŠÍ VÍTĚZOVÉ, AVŠAK ČEHO JE MOC, TOHO JE PŘÍLIŠ.

Opravdu nechápu, jak se otevřený havlista a hrdý představitel této polistopadové frašky, ve které – bohužel – žijeme, k něčemu podobnému vůbec odvažuje. Proč? Nyní trocha historie a srovnání.

Ve sporu éry socialismu a havlismu se Národní demokracie nestaví ani na jednu stranu. Nikomu nestraní, naopak se snaží, přijde-li na toto porovnávání, být maximálně objektivní a nezaujatá. V souvislosti s Jurečkovým chucpátkem se však pojďme do tohoto porovnání ve stručnosti pustit.

Oba režimy byly / jsou totalitní a oba potlačovaly / potlačují politickou opozici (totalitními praktikami). Avšak minulý režim odevzdával republiku s rozvinutým průmyslem, soběstačnou a bez dluhů. Naproti tomu dnešní havlistická republika je rozprodaná, zaprodaná, totálně zdegenerovaná, úpadková a vedena kádry, jež slouží cizím zájmům. Sami si tedy rozhodněte, který z těchto dvou rudých režimů představuje menší zlo.

Nyní něco málo k Jurečkovi samotnému. Byl to on, kdo svazácky nabádal bývalého ministra vnitra Hamáčka, aby zakročil a zamezil názorům L.Volného, který ve Sněmovně upozornil na možný chemtrails letoun nad ČR.

Tento od pohledu cynický a pokrytecký havlista se považuje za křesťana, a to prostřednictvím KDU-ČSL. Opravdu nechápu, co mají lidovci a Jurečka co společného s křesťanstvím. Celou polistopadovou dobu, na níž se oni horlivě podílejí, lze totiž označit za antikristovskou. A jak KDU na tuto zvrácenou amorální dobu reaguje? Přehlížením a mlčením! KDU a Jurečka jsou asi takoví křesťané jako černý papež František.

Mimochodem, v nedělních otázkách spolu s M. J. diskutovala i politická mrtvola Vladimír Špidla, která se prostřednictvím Aspen institutu snaží o zmrtvýchvstání.

A závěrem protiúder. Neřídí-li se havlisté slovy Václava Havla: „nejsme jako oni“ (rozuměj komunisté), potom zajisté uvítají následující: Národní demokracie, dostane-li se někdy náhodou k moci, navrhuje: rapidně snížit důchody prominentním havlistům = představitelům totalitnímu režimu, který zaprodal republiku a potlačuje hlas vlastenců.

-RM-