Nechceme být zataženi do války s Ruskem, chceme mír mezi našimi národy. Národní demokracie píše LDPR

Národní demokracie píše své partnerské ruské straně LDPR, se kterou uzavřela partnerství už v roce 2019. Podobně jsme naše stanovisko LDPR tlumočili před rokem v kauze Vrbětice.

Vladimíru Volfoviči Žirinovskému,

LDPR, Moskva, Rusko

V Praze dne 15. února 2022

Vážený pane předsedo,

dovolte, abych se na Vás obrátil nejen jako na předsedu naší partnerské strany, ale zároveň jako i na významného ruského státníka.

Nejen Vy a Vámi vedená strana se znepokojením sledujete eskalaci nátlaku Západu vůči Rusku. Se znepokojením ho sledujeme i my.

Naše země, Česká republika, byla po roce 1989 ponechána Západu coby jeho kořist, a stala se tak nedobrovolně jeho součástí (avšak nikoli rovnocenným partnerem, nýbrž pouhou kolonií, která je zneužívána pro cíle USA, potažmo NATO). Není se proto čemu divit, že jsou naše loutkové vlády
(i ta nedávno zvolená) tlačeny k tomu, aby se podílely na protiruské propagandě Západu. To v poslední době znamená mimo jiné, že vláda ČR slibuje Ukrajině podporu pro její členství v NATO a slibuje i poslušnost NATO v případě války, do které se USA snaží Rusko zatáhnout.

Kdyby této – po roce 1989 historicky dané – nadvlády Západu nad naší zemí nebylo, Česká republika by se jistě nesnížila k tak potupné úloze štváče vůči své bratrské zemi, které je historicky tolik zavázána. Snad Vás potěší alespoň naše zpráva, že lid naší země s takovou nehoráznou zahraniční politikou české vlády v ohromující většině nesouhlasí.

Nenechte se proto zmást výroky českých politiků, neboť ty v žádném případě neodrážejí vůli většiny českého obyvatelstva. A mým přáním je vyjádřit tímto dopisem nejen odsouzení takového zavrženíhodného jednání české vlády a postojů „Západu“ obecně, ale zároveň ubezpečit ruskou stranu, že i přes slova a činy našich politiků česká veřejnost nechová nenávisti vůči Rusku a že si česká veřejnost ozbrojenou agresi proti Rusku netoliko nepřeje, ale rozhodně se do ní nechce zapojovat.

Dobré vztahy s Ruskem jsou jednou z priorit a programových pilířů i naší strany, Národní demokracie. Požadujeme vystoupení ČR z NATO, a to především proto, aby nebyla vtažena do války s Ruskem. Národní demokracie si naopak přeje zachování míru mezi našimi bratrskými národy, podobně, jako je pro mírové řešení všech problémů mezi zeměmi.

Západní „hodnoty“ nejsou hodnotami českého národa, třebaže se navenek reprezentace ČR tváří, jakoby tomu tak bylo. Slovanská sounáležitost, Západem tak vysmívaná a napadaná, je naopak silným poutem, silnou hodnotou, pomyslným plamenem, který se snaží udržovat nejen naše politická strana, ale který cítíme plápolat i v české společnosti.

Se srdečným pozdravem

Adam B. Bartoš

předseda Národní demokracie

Praha, Česka republika

ruská verze dopisu zde