Jan Mrázek: Příhraniční hlídky

Když v červnu znásilnil Libyjec šestnáctiletou dívku poblíž severočeského Terezína, vyvolal případ diskuzi o ochraně hranic našeho státu. Africký imigrant totiž nepřišel do České republiky legálně a ani přímou cestou ze své země, přicestoval ale z Německa, kde mu byl odmítnut azyl.

Zatímco na úrovni představitelů státu se diskuze nestačila ani pořádně rozeběhnout, aby hned zase umlkla a na vše se zapomnělo, u řady občanů vzbudil případ takové rozhořčení, že se rozhodli na úskalí nestřežené hranice upozorňovat radikálněji a to tak, že se ji vydají sami hlídat. Jedna taková skupina vznikla na základě platformy „nezávislých nacionalistů“ a je vedena Michalem Moravcem. Ten již v počátku médiím objasnil, že hlídky jsou civilní, občanské a v případě jakýchkoliv pochybností budou kontaktovat Policii ČR či další příslušné orgány našeho státu. Tolik jen pro vysvětlení, že se nejedná o žádnou samozvanou policii nebo ozbrojené pohraničníky, jak se snažila tvrdit některá senzacechtivá média.

Již dříve proběhla vlaková hlídka, monitorující právě trasu, po které dorazil v úvodu zmíněný kriminálník, měsíc na to pak další pěší hlídka prošla pašerácké stezky v lesích na Děčínsku. Na poslední hlídku pozval organizátor také zástupce dalších národoveckých uskupení včetně Národní demokracie.

V pondělí 28. října jsme se tedy vydali na hraniční přechod do Hřenska, jenž je určen automobilům i pěším. Datum státního svátku při výročí vzniku ČSR bylo více než výstižné, hranice nového státu nebyly ničím samozřejmým a hned při vzniku republiky o ně bylo třeba bojovat a střežit je. Dnešní stav, kdy je republika volně přístupná komukoliv, kdo proklouzne k našim sousedům, je v tomto kontextu paradoxní. Obzvlášť důležitá je v tomto směru hranice s Německem, jehož „vítačská“ imigraniční politika je v porovnání s ostatními sousedními zeměmi nejméně důvěryhodná.

Samotná příhraniční hlídka měla podobu dohledu nad projíždějícími a procházejícími v prostoru bývalé celnice a připravenosti kontaktovat příslušné orgány, pokud by hlídkující spatřili podezřelé osoby. Veškerá tato činnost má pochopitelně hlavně symbolickou hodnotu a má poukázat právě na nestřeženost hranice, zároveň také ale vyzývat příslušné orgány, tedy zejména ministerstvo vnitra, aby se o bezpečnost svých občanů zasazovalo lépe.

Národní demokracie prosazuje od svého znovuzaložení ostrahu našich hranic. Dvojnásobně jsme po ní začali volat v souvislosti s „uprchlickou krizí“ v roce 2015 a jak ukazuje třeba případ z Terezína, je stále více aktuální. Proto si tato drobná činnost, se kterou aktivisté „nezávislých nacionalistů“ přišli, zaslouží naši pozornost i podporu.

Jan Mrázek, MO ND Chomutov

smart

smart