Jan Sedláček: Cenzura opozičních médií odhalila zranitelnost současného režimu

Gándhí řekl, že nejprve vás ignorují, pak se vám vysmívají, pak s vámi bojují a nakonec vyhrajete. Nyní jsme se s alternativními médii dostali do třetího stupně – režim proti nim začal bojovat otevřenou cenzurou.

 Dne 25. února (velmi příznačně na výročí komunistického puče) nechala vláda zablokovat 8 opozičních zpravodajských a názorových webů (teď si vláda sice myje ruce, že to jen „doporučila“, ovšem bylo to zhruba stejné, jako když Rakušan „doporučil“ policejnímu prezidentovi Švejdarovi rezignaci). Tato cenzura není ničím překvapivým, současný režim již dlouho podniká tažení proti opozičním médiím, zejména je nálepkuje jako „dezinformační“ a snaží se lidi odradit od jejich sledování. Je zřejmé, že současná krize na Ukrajině byla pro vládu jen vítanou záminkou, aby postoupila o krok dál a protlačila tuhou cenzuru.

Tento krok však nepřinesl to, co vláda očekávala. Jednak proto, že lidé si s cenzurou poradili (kdo chce, ten si ty „zakázané“ informace najde stejně) – a navíc se ukázalo, jaký má vláda z alternativních médií strach a že je považuje za něco, co dokáže změnit celý systém.

Teď trocha teorie. Média v této zemi představují tzv. ideologickou moc – to znamená, že jsou závislá na určité koncepci řízení a představují nástroj, jak tuto koncepci „zaobalit“ do podoby přijatelné pro společnost a následně ji v této společnosti šířit. Na základě tohoto mediálního působení se pak mění masové statistiky názorů ve společnosti a následně i volební preference.

Už několik let tu probíhá souboj mezi médii tzv. hlavního proudu a médii alternativními. Za každou z těchto skupin stojí odlišná koncepce řízení. Hlavnoproudá média jsou kontrolovaná úzkou skupinou kmotrů, kteří zde prosazují koncepci tzv. davo-„elitární“ společnosti – což obsahuje takové cíle, jako je naše podřízenost Západu (politická i ekonomická), co největší nesoběstačnost ČR a postupné ožebračování běžných lidí a jejich znechucování a vytváření umělých rozporů ve společnosti. Aby média dosahovala těchto cílů, tak přinášejí ve svých informacích jednak určitý jednostranný úhel pohledu a jednak omezený okruh témat, o nichž smí informovat.

Alternativní média pak představují různé odlišné koncepce, které však mají jedno společné: Ukončení současného davo-„elitářského“ systému a přechod k větší suverenitě ČR. Tím pádem tato média přinášejí i taková témata a informace, jaké se z hlavnoproudých médií nedozvíme.

A nyní se vraťme k současné situaci. Vláda razantně zasáhla do střetu těchto dvou koncepcí. K tomu by neměla důvod, pokud by alternativní média nepovažovala za hrozbu. Tím, že to vláda udělala, dala najevo svůj strach, že se lidé budou dozvídat „nepohodlné“ informace – a proto se teď snaží zajistit, aby lidé měli přístup jen k těm hlavnoproudým médiím, které lidem dodají jen ty informace, které vláda povolí.

Jinými slovy – vláda tím jasně řekla: Máme strach z alternativních médií, a pokud bychom je nechali běžet, tak nám hrozí změna systému, která by nás vymetla od koryt.

Teď přichází ten klíčový okamžik, kdy se musíme projevit. Celé šílenství ohledně kovidu bylo jen nácvikem, v němž si obě strany měly zkusit, jak kvalitně dokáží zpracovávat a šířit informace. Teď už ale nácvik skončil a jede se naostro. Podle té Gándhího poučky jsme se již dostali do třetího stupně. Zbývá už jen ten čtvrtý – naše výhra. Abychom ji ale dosáhli, nesmíme polevit. Nesmíme se nechat vystrašit takovými, jako je „rudá smrt z Olomouce“ Igor Stříž, a musíme pokračovat v šíření těch „nepohodlných“ informací, protože jen tak máme naději tento režim porazit.

RNDr. Jan Sedláček je místopředseda Národní demokracie a předseda Národní mládeže