Jsem extremista certifikovaný Ministerstvem pravdy. Kdo z vás to má?

Utěšit vás nicméně může to, že i když se Chovancův úřad nezajímá přímo o většinu z vás čtenářů osobně, s největší pravděpodobností jste podle jeho měřítek extremisté. Stejně jako většina občanů ČR…

Národní demokracie, jíž jsem členem, se pokaždé objevuje ve čtvrtletních ,,zprávách o extremismu“, které píše Ministerstvo vnitra. V reakci na tyto zprávy jsme na MV podali žalobu – a ministerstvo se k ní vyjádřilo tak, že sepsalo výčet toho, co považuje za extremismus (především to byly úryvky článků publikovaných na webu ND – celkem 103 položky). A mezi nimi nechyběly ani citace z mých článků, které jsou na stránkách ND otištěny. Když jsem se na ten výčet podíval, pobavilo mě, co všechno z mé tvorby je zde označeno za extremismus. Posuďte sami:

„Připrchlíci – a to zejména (ale nejen) ti muslimští – jsou skutečnou hrozbou. A upozorňování na tuto hrozbu není šíření paniky, jak tvrdí slunkomanči, nýbrž pouhé reflektování skutečnosti.“

„Všude, kam se v Evropě připrchlíci dostali, vzrůstá kriminalita. Objevují se teroristické útoky, množí se obtěžování a znásilňování žen na ulicích, roste počet krádeží i vražd. V některých zemích severní a západní Evropy již dochází i ke vzniku no-go zón v muslimských čtvrtích a k otevřené islamizaci společnosti. A to ani nemluvím o tom, že připrchlíci vysávají evropské sociální systémy, vnášejí do evropských států nejrůznější nemoci a zejména pomáhají mezinárodním kmotrům v realizaci jejich vysněného Kalergiho plánu – dávného záměru kmotra Coudenhove-Kalergiho vytvořit totalitní Evropu ovládanou z jednoho místa.“

„Je obecně známo, že připrchlíci z jiných kultur se v evropských státech neintegrují a ponechávají si původní zvyklosti, které jsou často v rozporu s našimi zákony.“

Ano, čtete správně. Toto vše označili úředníci MV za projev extremismu. Ačkoliv jsou všechny tyto úryvky jen suchým popisem skutečnosti, současnému vládnoucímu režimu se pravda zkrátka nehodí do krámu. Panuje zde jediný povolený názor (že připrchlíci včetně těch islámských jsou zcela bezproblémoví) – a pokud někdo poukáže na kriminalitu s nimi spojenou, množící se teroristické útoky nebo nedejbože na no-go zóny v muslimských čtvrtích v evropských městech, je okamžitě ocejchován jako extremista. A totéž platí i u dalších témat. Jakkoliv jsem v tomto úryvku jasně uvedl, že nechci generalizovat, vnitru se i tento můj popis skutečnosti zdál extrémní:

„Velmi dobře je to vidět u cikánské menšiny. (Upozorňuji, že nechci házet všechny cikány do jednoho pytle, sami si však uvědomme, jaký podíl těch slušných je mezi nimi). Cikáni již dávno přišli na to, že vůbec nemusí pracovat, protože se snadno mohou uživit na sociálních dávkách – a kdo na to upozorňuje, je těmi, kdo prosazují přehnanou toleranci vůči menšinám, okamžitě onálepkován jako rasista. Mnozí z nich toho začali houfně zneužívat a přispěli ke změně pořekadla ´makám jak barevnej´ na ´makám jak bílej.“

A jen tak pro představu a pro pobavení uvedu ještě pár ,,projevů extremismu“ od dalších členů ND:

„Na rozdíl od vypatlaných neobolševických smažek národovci a vlastenci vyznávají konzervativní hodnoty: obživu prací, smysl pro rodinu podle tradičního modelu, zachování tradic a odpovědného spravování dědictví předků, křesťanskou víru anebo respekt k ní. Takoví lidé se nepotloukají po nocích, nepoškozují fasády domů, neničí státní symboly. Ty, kteří nezákonně a násilně pronikají na území cizích států a vloupávají se do majetků tamních obyvatel, ničí a škodí jak jezdci z Apokalypsy, by navíc vlastenci a národovci nikdy nenazvali „uprchlíky“. Nazvali by je pravdivě: vetřelci, odpudivá škodící chátra.“

Pokud úředníci MV označili tato slova Aleny Drvotové za extremismus – znamená to snad, že považují za extrém obživu prací, klasickou rodinu či zachování našich tradic? Soudě podle toho, jak Chovancova ČSSD podporuje hejtfrý slunkomanče včetně klinikářů, je to dost pravděpodobné.

„Velkým úkolem pro nás je boj s tzv. pozitivní diskriminací, která je projevem zvrácené pokrokářské ideologie a která představuje rasismus naruby. Zákony musejí platit pro všechny bez rozdílu. Jakékoli zvýhodňování domnělých či skutečných menšin je naprosto nepřijatelné.“

Aha, takže požadavek, aby zákony platily pro všechny bez rozdílu, je extrémistický? Zajímavé věci nám to Chovancův úřad prozrazuje. Ale snad ještě víc mě pobavil tento odstavec z pera Chovancových podřízených:

,,Obdobně jako Národní demokracie, i Národní domobrana se otevřeně profiluje proti oficiálním spojencům ČR jako jsou NATO, EU, USA pod vedením prezidenta Obamy či Německo pod vedením kancléřky Merkelové a na podporu a propagaci současné politiky Ruské federace a prezidenta Putina.“

Jistě, soudruzi z MV, s Eurosajuzem a Spojenými Stasi Americkými na věčné časy a nikdy jinak! A kdo nejde s námi, ten je Putinův agent! Akorát by mě zajímalo, jak se vnitráčtí svazáci tvářili na zvolení Donalda Trumpa (tenhle jejich text byl psán ještě před ním). Stále jsou pro ně USA spojencem na život a na smrt? Nebo se započetím perestrumpky začnou označovat za extremisty i podporovatele USA? Jo, to budou mít hoši a děvčata z MV těžké dilema, to jim opravdu nezávidím.

Především by si ale měli na vnitru uvědomit jednu zásadní věc. Extremismus je ryze subjektivní pojem – každý si pod ním představí něco jiného. Pro mě je například extrémním jevem islamizace a přesouvání politického rozhodování do rukou nadnárodních mafií; pro Chovance nebo slunkomanče z Kliniky zase představuje extremismus, pokud někdo islamizaci odmítá (což je pro mě sice nepochopitelné, nicméně tento názor respektuji, pokud jej vyjadřují sami za sebe a za svoje vlastní prostředky). Každý občan má jistě právo označovat kohokoliv za extremistu a nést si za tato slova zodpovědnost. Považuji však za skandální, pokud podobné hodnotící přívlastky používají státní orgány placené z našich daní a dalších poplatků (Česká televize, Český rozhlas či právě Ministerstvo vnitra). A pokud státní orgány takto označují řádně zaregistrovanou politickou stranu, jedná se o naprosto očividné porušení volné soutěže politických subjektů.

Už delší dobu je znát, že režim přitvrzuje. Z MV se pozvolna stává orwellovské Ministerstvo pravdy, které určuje, které informace a názory budou v tomto režimu považovány za přípustné a které nikoliv. Opět se propadáme do situace, kdy jsou lidé s jinými než ,,prorežimními“ názory sledováni a nezřídka i zatýkáni.

Povšimněme si jedné velmi důležité věci. Ačkoliv sám Chovanec poslední dobou mluví poměrně rozumně (je znát, že se blíží volby), dělá na svém ministerstvu přesný opak toho, co říká. A nemyslím tím jen ony pitoreskní ,,zprávy o extremismu“ nebo zřízení Ministerstva pravdy, ale také brutální rozhánění demonstrací či například onu komedii ze 6. února 2016, kdy pracovníci MV převlečení za ,,nácky“ prokazatelně páchali výtržnosti po Praze. Proto musíme na podzim u voleb hodnotit především činy kandidátů – a nejen jejich slova.

Otázkou ovšem je, jestli do voleb vůbec vydržím na svobodě. Protože být státem certifikovaným ,,extremistou“ je sice v současné době určitá výsada, nicméně zároveň i riziko. Pro jistotu už učím ostatní členy své rodiny péct buchtu ála Kajínek. Základní ingredience jsou: tři hrnky mouky, hrneček cukru, jedno vejce, lžíce másla, dvě lžíce kakaa a jeden pilník.