Doopravdy existuje v Ústavě ČR článek 17 o svobodě slova? Nebo je to jenom sprostá pomluva?

A je to tady. Z Židů se asi doopravdy stává národ vyvolený, všemi povinně opěvovaný. O Židech nesmí být nikde řečena žádná nepěkná pravda, ale pouze oslavná chvalořeč. Čím to je? Kdo vlastně sedí na klíčových postech? Nicméně – tohle vnímám jako začátek nenávisti, kterou i proti slušným Židům začíná kdosi cíleně budovat. Kdo je tím úhlavním židovským nepřítelem, to nelze s jistotou z mé pozice určit. Zřejmě je právě té nenávisti někomu třeba, aby se pak mohly „oprávněně“ vydávat další zákony na ochranu židovstva a tím se vytvářel neklid ve společnosti. Budování falešné svatozáře pro část společnosti logicky vyvolává odpor ostatních, což umožní další legislativní kroky k ochraně vyvolených. Kdo konkrétní za tím stojí, těžko říct.

Aktuálně probíhající monstrproces s Adamem Bartošem má nás ostatní zastrašit, abychom se báli proti systému jakkoliv ozvat. Zejména vyslovení nežádoucí pravdy o Židech se stává těžkým zločinem. Holokaust je v té věci používán jako velmi účinné politické beranidlo. Naproti tomu na český národ je možno beztrestně v médiích a vůbec všude plivat, urážet ho a hanobit. To se oficiálně považuje za projevy svobody slova (což je i moje vlastní zkušenost s trestním oznámením v té věci).

Opět se ptám: Sedí ve státním zastupitelství opravdu Češi? Jak to, že je v kurzu potírání vlastenectví, hanobení Čechů a všeho národního na všech frontách? Proč taková podpora rádobyumělců, kteří jsou jen lidským odpadem a svými padíly vyjadřují pohrdání Čechy? Např. lidská plíseň jménem David Černý. Z jeho nenávistných výtvorů uvedu plastiku, o které se na internetu dočtete tuto oficiální informaci:

„Čůrající postavy – A přesouváme se na Kampu na dvůr Hergertovy cihelny, kde je umístěno od roku 2004 dílo nazývané Čůrající postavy. Dvě bronzové mužské postavy o výšce 210 cm jsou ovládány elektronickým zařízením, které umožňuje natáčet boky a zvedat penis tak, že proud vody na hladinu jezírka ve tvaru České republiky píše písmena.“ (viz odkaz: http://www.fototuristika.cz/tips/detail/412 )

Zahraniční turisté si tuto plastiku fotí a jsou velmi udiveni naší českou mentalitou. Co takhle vytvořit plastiku, kde se bude čůrat na Starý Zákon? Nebo na model synagogy či mešity? Hrůza mě jímá nad tou strašlivou představou, ne, ne, to raději ať se močí na model našeho státu.

Jinou ze zrůdností, kterou vytvořila mluvící lidská plíseň, je socha sv. Václav sedícího na břiše zdechlého koně. Plíseň označovaná nesprávně lidským jménem David Černý nenávidí Čechy, to je běžně známo. A tak se ptám: Proč nejde tato skulptura bakterií žít třeba do Izraele a proč tam netvoří nějaké plastiky znevažující tamní národ? Nebo třeba do USA, kde by mohl v černošské čtvrti vysochat něco legračního? Odpověď je jasná, tento protěžovaný nýmand by nedožil druhého dne.

Připadá to někomu normální? Jak to, že je vůbec možné vystavit beztrestně odpornost zvanou „Čůrající postavy“ s pohyblivými penisy močícími na Českou republiku na veřejnosti i před dětmi, aniž by to někdo nerozmlátil kladivem? Mě naplňuje smutkem, že tato urážka všech občanů ČR je vystavena již od roku 2004. Přátelé Pražáci, co je s vámi?! Dle mého názoru se opět jedná o součást masáže českých občanů s cílem, aby už si zvykli na cokoliv a nechali se tupit, urážet a ještě si to sami zaplatili!!! Opravdu jsme tak slabí a bezmocní?

Hlavně si dobře zapamatujme probíhající politické procesy s Adamem B. Bartošem. A nejde vůbec o to, zda vám je, či není p. Bartoš sympatický, zda jste příznivci Národní demokracie. Jde přece o princip. Je zde jasný teror ze strany podjatého státu vůči nepohodlnému občanovi, politickému oponentovi. Zde odkaz na jeden z aktuálních článků, který však obsahuje polopravdy a podjatosti:

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/nejhlasitejsi-cesky-antisemita-utrzil-za-nenavistne-knihy-pres-milion-spocitala-policie-28238

Toto je okázalý konec svobody slova. Necháme se zastrašit? Uznáme, že jsme ve svém státě druhořadým národem?

Já za sebe říkám NE! A proto alespoň touto formou prohlašuji, že proces s A. Bartošem považuji za politický a protinárodní. Považuji ho za porušení Ústavy ČR, za počátek úředního procesu povyšování Židů nad Čechy. Stejně tak s chutí veřejně prohlašuji, že už mám dost nekonečného otravování a masírování holokaustem, nekonečného opěvování Židů i židů. Například i po bezelstném naladění rozhlasové stanice „Vltava“ musí soudného člověka po určité době poslechu napadnout, proč se tato stanice nejmenuje „Židava“, popřípadě „Rádio Holokaust“, aby byl název v souladu s nejčastěji připomínaným obsahem. A toto si občané platí v koncesionářských poplatcích? Myslím si, že už začíná přetékat pohár naší české snášenlivosti. Avšak kladu si znovu otázku – komu to má prospět?

Nejedná se jen o protěžování Židů. Další oficiální masáže jsou vyráběny ve prospěch negrů, kteří se náhle a zcela samozřejmě zjevují v reklamách pro ČR. Povšimněte si například i zdánlivé maličkosti, že ve výlohách s oděvy jsou ve většině případů černé figuríny. Pročpak to v našich končinách? Já osobně prohlašuji, že negři patří do Afriky. Tam, kde jsou doma, si jich vážím, tam jsou jistě užiteční. V naší krásné české zemi bych raději uvítal skutečnou podporu kvalitních českých rodin než dovoz této nám velmi vzdálené rasy. Osobně prostě nechci ve své domovině potkávat negry. A týká se to i Arabů – nechť si namotají na hlavy ručníky a šupito-presto z Teplic zpátky do horké domoviny i se svými zapařenými hadrnicemi a středověkým islámem. Já vím, tohle se místním zlatokopům nelíbí, ti mají z Arabů peníze. Řadový občan z toho však žádný užitek nemá. Naopak. Proto každému dejme, co mu patří a co si zaslouží! Kecáš blbosti? Chceš nás manipulovat? Tady máš přes držku! (Jak říkal Švejk). Vpalme každému svůj názor bez okolků! Nevěřme individuím typu Kubera a spol. To jsou profesionální chameleoni, kteří vždy vyčenichají správnou příležitost, aby v pravou chvíli „hrdinně“ vystoupili do popředí. Když už je bitva vyhraná nebo když o nic nejde. Tu je s překvapením opakovaně spatřujeme s hlásnou troubou v první linii, ačkoliv před bitvou pracovali pro nepřítele. Existují bohužel jedinci, od kterých zní i čistá pravda falešně, protože ji pošpinili svou zrádcovskou tlamou.

Znovu apeluji – nenechme se zastrašit ani politickým procesem proti A. Bartošovi, předsedovi ND. Hlasitě takovou státní zvůli hraničící s novodobým fašizmem odsuzujme, stejně jako odsuzujme i zákony, které ve své podstatě nadřazují jiný národ nad ostatní. Nebojme se použít legislativních nástrojů, které existují a jsou námi často opomíjeny. Naše rezignace, to je výhra vlastizrádců. Apelujme, pišme podněty úřadům, podávejme trestní oznámení ve prospěch českého národa, dokumentujme si vlastizrádce ve svém okolí, napadejme jakoukoliv protekci, ostrakizujme vše, co je nám cizí a protivné. Proč bychom měli potlačovat svůj přirozený pud sebezáchovy? Poučme i městské zastupitele, tyto nabubřelé panáky, kteří často vzešli z místních podvodníků, lichvářů a bývalých veksláků, že nejsou naší vrchností, ale našimi služebníky, kteří mají povinnost nám skládat účty ze své činnosti. Blíží se doba, kdy bude nutné vyříznout nejeden škodlivý nádor, který prorůstá naši společnost. Buďme připraveni, každý dle svých možností. I nepatrné zrnečko odboje je užitečné. Apeluji na muže, ozbrojte se. Buďte připraveni bránit národní hodnoty, a zejména naše české ženy. A už vůbec se nebojme vyjádřit nahlas svůj názor, nemohou nás všechny pozavírat.

Závěrem si dovoluji předložit odkaz na video, ve kterém hovoří A. B. Bartoš a zve všechny vlastnence na shromáždění k soše sv. Václava v termínu 25. 3. 2017 od 14:00 hod na Václavském náměstí v Praze: https://www.youtube.com/watch?v=MnZmw1ngH9E

František Cinkl (nestraník, ateista a nepřítel EU), Teplice