Kalouskovy dluhopisy

aneb toto není obhajoba Andreje Babiše ve věci aktuálně tak medializovaných dluhopisů Agrofertu, ale je to poukázání na hlupáctví ČSSD. Zdůraznění, že B. Sobotka namísto „koulí“ má skutečně než ta rovnátka, když jeho fantazie na uskutečnění „malé domů“ začíná a končí tak akorát u zneužívání poslaneckých náhrad, s pomocí kterých si financoval pořízení bytu.

Vraťme se do nedávné historie, kdy Miroslav Kalousek, druhdy „nejlepší ministr financí v oblasti střední a východní Evropy“ přišel v r. 2011 s emisí státních spořících dluhopisů. A provedl skutečný majstrštyk. Ukázal cestu, jak výnos z těchto dluhopisů neplatit a to i kdybyste jich drželi balík za několik desítek a klidně i stovek milionů korun. Jak je toto možné?

Samozřejmě platí, že úrokový výnos z dluhopisů podléhá dani. Princip, jak je neplatit spočívá v nominální hodnotě každého jednoho dluhopisu, která je v tomto případě 1,- Kč.

Pokud byl úrok u pětiletých dluhopisů v intervalu <0,85 %; 6 % > ročně, u jednoletých pak 2 %, potom úrokový výnos z jednoho pětiletého dluhopisu o nominální hodnotě 1,- Kč je v takovém případě intervalu <0,0085 Kč; 0,06 Kč>, jednoletý dluhopis o nominální hodnotě 1,- Kč pak vynese 0,02 Kč. A protože se dle zákona o daních z příjmů daňový základ zaokrouhluje na celé koruny dolů, je základ daně z příjmů: NULA.

A majitel dluhopisů, i kdyby jich držel např. za 100 milionů korun, nezaplatí žádnou daň, přestože výnos z nich může dosáhnout částky např. 2 miliony (=100 000 000 x 0,02).

Neznám ve svém okolí nikoho z řad běžných občanů, kdo tyto dluhopisy nakupoval. A to ani z doslechu. A když, tak jejich investice byla nevelká. Je víc než zřejmé, že tato příležitost byla určena zasvěceným a připraveným.

Ale protože český národ je učenlivý, řada obchodních společností se poučila a také emitovala jednokorunové dluhopisy. Dluhopisy, které, jak výše vysvětleno, byly v podstatě „osvobozeny“ od platby daně z příjmů. A jasně si je kupovali akcionáři, společníci, vedoucí pracovníci těchto podniků. Těžko domyslet, kolik takových společností bylo, jaký byl celkový objem emisí jednokorunových podnikových dluhopisů, než došlo ke změně zákona o daních z příjmů a jak velký zářez do státní pokladny „nejlepší ministr financí v oblasti střední a východní Evropy“, Miroslav Kalousek, učinil.

Těžko vyčítat Agrofertu Andreje Babiše, že takovou předloženou nabídku využil a dle vzoru emisí státních dluhopisů, emitoval v r. 2012 ty podnikové.

Těžko vyčítat Andreji Babišovi, že si jako fyzická osoba pěkný balík těchto akcií zakoupil. Dovedu si představit, že je zakoupil i na dluh vůči vlastnímu podniku s tím, že je splatí až výnosů. Bez pochyb to udělal v době, kdy nemohl tušit, že se bude věnovat politice a jeho hnutí ANO zaznamená nečekaný volební úspěch. V době, kdy nemohl tušit, že bude ministrem financí.

Skřeky ze strany ČSSD o nemravném chování ministra financí Andreje Babiše a hra na struny závisti u širokých mas běžných a tedy „chudých“ občanů naznačuje, že se ve volebním roce 2017 máme skutečně na co těšit.

Již teď se směji.

ADrv., 6. 2. 2017