Ministerstvo vnitra radí, jak poznat extrémistu aneb Co nikdy nesmíte říci, napsat nebo si jen myslet

Už několikátým rokem vedeme s ministerstvem vnitra spor a požadujeme po něm, aby Národní demokracie nebyla uváděna jako extrémistický subjekt v pravidelných čtvrtletních a výročních zprávách o stavu extrémismu v ČR.

Nejprve jsme si s ministerstvem vyměňovali dopisy, ve kterých jsme žádali, aby nám osvětlilo, na základě jakých „důkazů“ nás takto klasifikuje, když MV odmítalo cokoli kloudného předložit, podali jsme na něj stížnost. Chovanec ji zamítl. Následovala naše žaloba na ministerstvo vnitra, ve které požadujeme, aby se vnitro Národní demokracii omluvilo a ze zpráv o extrémismu ji vymazalo. Ministerstvo vnitra se před pár týdny k žalobě jako žalovaná strana vyjádřilo a po téměř roce a půl, co s ním tuto záležitost řešíme, poslalo soudu na 74 stranách textu cosi, co označuje za „důkazy“ a doklady našeho extrémismu. Zkrátka – podívalo se na webové stránky Národní demokracie a zkopírovalo přesně 103 citátů z našich článků, projevů, infografik a podobně, které podle jeho mínění naplňují definici extrémismu.

Rozhodl jsem se vybrat několik nejpikantnějších citátů, které dokazují ne to, že je Národní demokracie extrémistická, ale že úředníci ministerstva vnitra jsou už natolik postiženi politickou korektností, že z jejich pohledu je už téměř každý výrok některého z členů, představitelů či sympatizantů Národní demokracie závadový. Chci tím také ilustrovat, že v této zemi nemáme svobodu slova, pokud jsou výroky tohoto typu označovány za extrémismus a že nemůže existovat volná soutěž politických stran, když strany s rétorikou podobnou té naší jsou vnitrem sledovány, monitorovány a diskreditovány. Konečně tím také stát ukazuje, že jakoukoli kritiku vládních politiků a jejich politických postojů nepřipouští a že tedy nespokojení občané, kteří se s postoji Národní demokracie identifikují, jsou pro něj extrémisté.

Pojďme se tedy podívat, jak úředníkům vnitra straší ve věži:

„Události 17. listopadu 1989 byly připraveny v zednářských lóžích v Evropě a v USA. Na akci dohlížely tajné služby CIA, KGB, a Mossad.“ Tato má slova ze 17. 11. 2014 jsou pro vnitro „důkaz č. 1“, že jsem extrémista.

Do seznamu se dostal i předseda MO ND Plzeň Vít Skalský za svá slova na Táboru lidu v Plzni. „Skutečnost je však taková, že páteří imigrace jsou černí bojovníci ze Střední Afriky a džihádisté z arabských zemí. Pár jedinců, kteří skutečně válečné uprchlíky představují, jsou pak chazarskými médii ukazováni jako typičtí představitelé této vlny. Jiné, většinou amatérské záběry nám však ukazují něco jiného. Vidíme mladé, dobře živené, agresivní černochy a Araby“. Podle vnitra jde o veřejně pronášený nenávistný projev.

Podle vnitra asi nesmíte říci, že je někdo židovského původu. „Ale tentokrát to nebude jako v listopadu 89, kdy vše bylo předem domluvené a připravené a kdy se do funkcí dostali bývalí komunisté židovského původu (tzv. Pravdoláska),“ řekl jsem na Třetím táboru lidu 15. srpna 2015 na pražském Vyšehradě. Hle, toť extrémismus, zdvihá varovně prst úředník Chovancova ústavu.

„O tom, že je celý tento proces (rozuměj ilegální imigrace) řízen, dnes nikdo nepochybuje a běžně se o této skutečnosti mluví i v oficiálních kruzích. Letos můžeme očekávat otevření dalších migračních koridorů, vetřelci budou chodit ve větším množství, legálně s pasy tureckými či ukrajinskými. Jsme svědky uskutečňování temných zednářských vizí všemožných Calergiů, kteří si přejí zprznění Evropy a vytvoření zhlouplé smíšené rasy“. To jsem také řekl já. Asi budu po zásluze potrestán – důkaz č. 20.

Ladislav Zemánek si dával velice pečlivě záležet na formulování následujících vět, podle úředníka odchovaného Chovancem jde ale o nenávistný text: „Národní demokracie je přesvědčena, že islám (tedy učení Mohamedovo a jeho nástupců) do Evropy nepatří, a to v žádné podobě, protože hodný a zlý islám neexistuje. Mohamedova nauka do Evropy nepatří především proto, že islám není vírou v pravém smyslu, ale politickou ideologií s náboženskými prvky, kterou lze srovnat s ideologiemi sionismu či marxismu.“

Jednou jsme také otiskli článek Vladimíry Vítové. Napsala v něm: „Aniž si to uvědomujeme, jsme také vystaveni NEUSTÁLÉ propagaci rasového míšení a to ve filmu, ve zpravodajství, v reklamě – například nyní běží v televizi reklama na Old Spice, kde bílý muž je neduživý chudák na rozdíl od černého svalnatce. Jedná se o masívní antibílé programování, které vytváří smýšlení a cítění národa. Říká se tomu také tvorba informačního pole a formují ho média. Sdílené informace jsou základem pro život všech lidí – pro to, jak se rozhodují, CO a JAK dělají a jak smýšlí“. Pozornému oku úředníka tento ideozločin neušel.

Podle názoru představitele iniciativy Národní sjednocení Ladislava Malého publikovaném na webu ND je cílem neomarxistů, levicových liberálů a neziskových organizací naředit rasový genofond a učinit ho tak manipulovatelným: „Cílem neomarxistů a levicových liberálů, jejichž vydatnými pomocníky v Čechách jsou tzv. neziskové organizace, jež plní úkol nátlakových akcí na veřejné mínění obyvatelstva a které jsou ovšem vydatně placeny z rozpočtu ČR, dále k nim paří tzv. ombudsmanka Šabatová s vládním činitelem Dienstbierem, je českou společnost infikovat „multikulturalismem“; zbavit ji „nánosu minulosti“, tj. i ten zbyteček křesťanství vyzmizíkovat, „naředit“ homogenní rasový genofond autochtonní české společnosti. Ve výsledném efektu se z národa udělá stádo ovcí, s nímž je možno podle libosti manipulovat“. To si tedy Ladislav Malý dovolil hodně. Tohle se v Česku říkat nesmí…

Členka předsednictva ND Alena Drvotová je rovněž extrémistka, která Národní demokracii svými neuváženými výroky pěkně zatopila. Posuďte sami: „Včerejší demonstraci na odpor proti přijímání tzv. „uprchlíků“, rozuměj, čtenáři, neasimilovatelných Afričanů, ekonomických utečenců (kteří v lepším případě rozvrátí náš ekonomický, sociální a zdravotnický systém), islámských kolonizátorů (kteří v tom horším případě uchvátí naše území, nás vyvraždí anebo minimálně vyženou či zotročí), které organizovala Národní demokracie, narušovaly agresivně svým řevem i osobními útoky skupinky zfetovaných smažek pod praporem proimigrantského šíleného fanatika Milana Kohouta“. Její text posloužil vnitrákům jako důkaz č. 38.

Pokud nechápete, co je extrémistického na následující větě, nejste sami. „I ze sdělovacích prostředků hlavního proudu je přitom jasné, že nejde o uprchlíky v pravém slova smyslu, jako spíše o dobře vycvičené žoldáky, jejichž jediným úkolem je vyvolat chaos v Evropě podle scénáře Spojených států amerických“. To stálo v prohlášení ND. Úředníkovi to přišlo už přes čáru.

Bývalý předseda MO ND Brno Petr Veleba si rovněž pustil pusu na špacír a usvědčil tak sám sebe z extrémismu. Vnitro ho včas odhalilo: „Kriminalita se prudce zvýšila ve všech oblastech, kde se vyskytují takzvaní nemohoucí uprchlíci, kteří jsou složeni zejména z mladých mužů. Znásilňování, přepadávání a rabování je asi to kulturní obohacení, o které nás soudruzi z Bruselu a našich kaváren nechtějí nechat ochudit, protože silně pochybuji, že se k nám hrne horda inženýrů, magistrů nebo vůbec lidí schopných nějakého řemesla. Bude-li se tomuto sebevražednému jevu pouze nečinně přihlížet, tak budeme svědky války,“ řekl Veleba na demonstraci v Brně. Dnes si za to asi trhá vlasy.

A náš člen, předseda MO ND Rokycany a bloger v jedné osobě Jan Sedláček, si nijak nepomohl, když se snažil používat novotvary. I jeho odhalili: „Připrchlíci – a to zejména (ale nejen) ti muslimští – jsou skutečnou hrozbou. A upozorňování na tuto hrozbu není šíření paniky, jak tvrdí slunkomanči, nýbrž pouhé reflektování skutečnosti“. Důkaz č. 47.

Sedláček také uvádí: „Všude, kam se v Evropě připrchlíci dostali, vzrůstá kriminalita. Objevují se teroristické útoky, množí se obtěžování a znásilňování žen na ulicích, roste počet krádeží i vražd. V některých zemích severní a západní Evropy již dochází i ke vzniku no-go zón v muslimských čtvrtích a k otevřené islamizaci společnosti. A to ani nemluvím o tom, že připrchlíci vysávají evropské sociální systémy, vnášejí do evropských států nejrůznější nemoci a zejména pomáhají mezinárodním kmotrům v realizaci jejich vysněného Kalergiho plánu – dávného záměru kmotra Coudenhove-Kalergiho vytvořit totalitní Evropu ovládanou z jednoho místa“. Honzo Sedláčku, kdyby ses raději místo Kalergiů zamyslel nad svým extrémismem a nad tím, jak ve společnosti šíříš nenávist a ruskou propagandu…

Ale Sedláček si nedá pokoj. V jiném článku opět extrémizuje a pro úředníka-hlídače korektnosti jsou jeho citáty vítanou zásobárnou. „Je obecně známo, že připrchlíci z jiných kultur se v evropských státech neintegrují a ponechávají si původní zvyklosti, které jsou často v rozporu s našimi zákony“. To si dovolil moc. Šup s tím do seznamu důkazů, tento bude mít číslo 49.

„Napadání našich občanů je důsledkem stále otevřených a nechráněných státních hranic a obžalobou vládní politiky vlastizrádných ČSSD, ANO a KDU–ČSL!“ Pokud přemýšlíte, co je na výroku nenávistného, prozradili jste své extrémistické smýšlení. Zvedněte ruce nad hlavu a otočte se čelem ke zdi. Budete zatčeni… Aneb důkaz č. 50.

Vnitrácký úředník si otře orosené čelo. Je v polovině. Ještě najít dalších 50 extrémistických tvrzení a má „padla“.

A jako na pomoc mu přichází drsná Alena Drvotová, která se s tím příliš nepáře a věci nazývá bez příkras. „Na rozdíl od vypatlaných neobolševických smažek národovci a vlastenci vyznávají konzervativní hodnoty: obživu prací, smysl pro rodinu podle tradičního modelu, zachování tradic a odpovědného spravování dědictví předků, křesťanskou víru anebo respekt k ní. Takoví lidé se nepotloukají po nocích, nepoškozují fasády domů, neničí státní symboly. Ty, kteří nezákonně a násilně pronikají na území cizích států a vloupávají se do majetků tamních obyvatel, ničí a škodí jak jezdci z Apokalypsy, by navíc vlastenci a národovci nikdy nenazvali „uprchlíky“. Nazvali by je pravdivě: vetřelci, odpudivá škodící chátra“. Tak takhle by to nešlo, poškrábe se na bradě Chovancův pochop. Republiku si rozvracet nedáme. Takové extrémistické živly tolerovat nemůžeme.

Alena Drvotová snad soutěží ve sbírání co největšího počtu extrémistických výroků. I 57. důkaz je její. Dovolila si totiž hodně, protestuje proti mísení ras: „Protestuji proti naprosto bezprecedentní a odpudivé indoktrinaci dětí předškolního a mladšího školního věku odpudivou multikulturalistickou agendou a propagací nežádoucího a nepřirozeného mísení ras, které se Česká televize dopustila odvysíláním ´Pravdivého příběhu o Sněhurce´ v podání Miroslava Donutila“.

Jan Sedláček sice nechce házet všechny Cikány do jednoho pytle, ale úředník vnitra ho hodil do jednoho pytle se všemi extrémisty světa. „Velmi dobře je to vidět u cikánské menšiny. (Upozorňuji, že nechci házet všechny cikány do jednoho pytle, sami si však uvědomme, jaký podíl těch slušných je mezi nimi). Cikáni již dávno přišli na to, že vůbec nemusí pracovat, protože se snadno mohou uživit na sociálních dávkách – a kdo na to upozorňuje, je těmi, kdo prosazují přehnanou toleranci vůči menšinám, okamžitě onálepkován jako rasista. Mnozí z nich toho začali houfně zneužívat a přispěli ke změně pořekadla ´makám jak barevnej´ na ´makám jak bílej´,“ píše Sedláček. Důkaz č. 61.

„Dnes řešíme jiný problém. Nekontrolovatelnou, ale přesto (někým) řízenou, nelegální masivní migraci či spíše invazi barbarů. I dnes, stejně jako před 117 lety, je drtivá většina národa, navzdory štvavé mediální kampani, proti. Jen vlastizrádní politici a vlastizrádná média nás přesvědčují o opaku a snaží se nás ukonejšit, že je vše v nejlepším pořádku“. To jsem řekl v Polné 2. dubna. To se asi říkat nesmí. Důkaz č. 63

Extrémismus Národní demokracie se také projevuje v tom, že homosexualita je námi považována za nemoc. „Proto odmítáme tzv. práva homosexuálů a dalších sexuálních „menšin“. Ve zdravé společnosti může existovat jedině rodina složená z muže, ženy a dětí, pokud možno stvrzená manželstvím, a s rolemi vycházejícími z přirozených rozdílů mezi pohlavími. Registrované partnerství ani homosexuální sňatek či adopce dětí těmito páry nepřipustíme. Otevřeně říkáme, že homosexualita je nemoc, která by měla být léčena – a v tom mají homosexuálové naši plnou podporu“. Jeden by si řekl, že to je legitimní politický postoj. Podle chovanců ústavu je to homofobie.

Do hledáčku se dostal i Daniel Solis, za to, že si dovolil říci, že „homosexuální lobby se stala dalším z užitečných idiotů na šachovnici hegemona. Štěpit společnost všude tam, kde ji štěpit lze.“ Úředník slastně zavrněl – má už 66 důkazů. Šéf mu řekl, že toho má najít 100. Ale protože už neví, kde hledat, rozhodne se zahrnout i citáty, kde se podle něj projevuje „nenávist k ideovým odpůrcům“.

A tak tam mrskne i nějaké citáty, které už použil výše, protože se na ně dá dívat také jako na nenávistné texty určené ideovým odpůrcům.

„Naše vlastní elity – obzvláště politické. Jsou to vlastizrádci, zaprodaní Washingtonu a Bruselu. Dělají to, co jim tam řeknou, na nás nemyslí, jen na to, jak se ze svých vlastizrádných zločinů vylhat. Proto to, co je faktické přijetí kvót nazývají dobrovolným přijetím, ačkoli je to jedno a to samé. Chtějí se ještě chvíli udržet u moci, ale lid jim to neuvěří. Tyto vlastizrádce je třeba potrestat, vypořádat se s touto zrádnou pátou kolonou“. To jsem řekl na 1. Táboru lidu. To jsem si dovolil říci moc…

Úředníkovi se také nelíbí, že své ideové odpůrce označujeme za „mentálně narušená, xenofilní stvoření“: „Tato mentálně narušená, xenofilní stvoření nejsou schopna zorganizovat vlastní shromáždění, na která by zavítalo více než deset obdobně pomatených existencí a proto se raději zaměřují na narušování akcí úspěšnějších, kteří dokáží zmobilizovat tisíce občanů“. To, myslím, řekla také Alena Drvotová.

A tady už jde do tuhého. Citáty nestačí, takže si musíme vypomoci konstrukcí. Vnitro má za to, že je Národní demokracie extrémistická, protože „vyvíjí aktivity proti principům pluralitní demokracie“.

Také si pod tím neumíte nic představit? Úředník vám to vysvětlí. Pro změnu ocitujme vnitro: „Výrazným prvkem protidemokratické profilace Národní demokracie (dále také „ND“) je založení, podpora a propagace Národní domobrany. (…) Obdobně jako Národní demokracie, i Národní domobrana se otevřeně profiluje proti oficiálním spojencům ČR jako jsou NATO, EU, USA pod vedením prezidenta Obamy či Německo pod vedením kancléřky Merkelové a na podporu a propagaci současné politiky Ruské federace a prezidenta Putina.“ A to už je samozřejmě zločin jak brno…

„Na webu ND bylo rovněž publikováno i memorandum Československých vojáků v záloze,“ hlásí dále Chovancův soudruh a odfajfkuje si se šibalským úsměvem „důkaz č. 80“

Hned další důkaz je můj citát, kde nabádám k zakládání domobran: „Jenže vláda na tyto požadavky, které jsme jí už před několika týdny adresovali, nereaguje. Hraje mrtvého brouka. Proto nám, a tím myslím občany ČR, nezbude než vzít obranu vlasti do svých rukou. Pokud tedy vláda na tyto požadavky nepřistoupí, vyzveme všechny vlastence, aby začali budovat domobranu. Toto půjdeme za nějakou chvíli říci vládě. Dáme jim ultimátum. Dáme jim týden. Pokud se do týdne nevzpamatují, začneme konat. Lidé toho mají dost, chtějí se bránit, chtějí bránit svoji zemi, svůj domov.“ Co ale také čekat od ministerstva, které se několik týdnů hystericky zabývalo maketami šibenic…?

„Fakt, že ND nerespektuje stávající demokratický politický systém, dobře ilustruje i její motto před volbami do krajských zastupitelstev v roce 2016 ve znění: ´Volte protisystémově´,“ pokračuje zaměstnanec Chovancova ministerstva pravdy ve výčtu hříchů Národní demokracie.

A aby toho nebylo málo, rovněž v oficiálním programu ND lze podle něho nalézt „protidemokratické prvky“: „Významné změny čeká volební právo. V současnosti ho totiž mají všichni občané České republiky bez ohledu na to, zda pracují nebo nepracují, zda vedou spořádaný život či se věnují nezákonné činnosti. To změníme! Volební právo budou mít pouze ti, kteří přispívají do sociálního systému pravidelně nebo nepřispěli méně než třetinu doby z posledních deseti let.“ Už chápete, co je extrémismus?

Nyní ale přichází opravdová pecka. Po tomto snad už ani nejzavilejší hnidopichové nebudou pochybovat o tom, že je Národní demokracie banda extrémistů. „Dne 29. března 2014 zveřejnil Bartoš tuto informaci: ´Vedení NE Bruselu – Národní demokracie bylo dnes přijato na velvyslanectví Ruské federace v České republice, kde předalo oficiální podpůrný dopis adresovaný ruskému velvyslanci Sergeji Borisovičovi Kiselevovi. Národní demokraté v něm vyjádřili podporu ruskému úsilí o zajištění pořádku a stability na Ukrajině´,“ žaluje úředník vnitra, i když je to informace asi tři roky stará. Ale hodí se dobře, Rusko je nepřítel a přítel mého nepřítele je rovněž nepřítel. Vnitro tomu oficiálně říká: „Projevy a aktivity odporující zájmům České republiky ve vztahu k jiným států – Podpora autoritativní a agresivní politiky soudobého ruského režimu a nedemokratického separatismu na území tzv. Novoruska“

Důkaz č. 93 spočívá v tom, že se bývalý místopředseda ND Zemánek „zúčastnil jako pozorovatel voleb v samozvané Doněcké lidové republice.“

Důkaz č. 94 našeho extrémismu je to, že „ND otevřeně podpořila aktivity Národní domobrany a Nely Liskové při otevření tzv. honorárního konzulátu Doněcké lidové republiky v Ostravě.“

A 29. srpna 2015 „místní organizace ND v Brně zorganizovala pietní akt u hrobu Iva Stejskala, brněnského učitele, který byl v roce 2014 zabit v boji na Ukrajině. Stejskal byl jeden z prvních dobrovolníků, který se zapojil od června do srpna 2014 do bojových akcí na straně samozvané Doněcké lidové republiky,“ datluje do počítače byrokrat z kachlíkárny v radosti, že už to bude mít a půjde domů. Uctít památku padlého je přece podle vnitra extrémismus…

Stejně jako setkání s Nočními vlky. „V úterý 3. května 2016 přijel do Brna ruský motorkářský klub Noční vlci a vzdal hold padlým rudoarmějcům. U této příležitosti samozřejmě nechyběla místní organizace Národní demokracie Brno, která se postarala o přivítání motorkářů tradičním způsobem – chlebem a solí,“ cituje vnitro z tiskové zprávy Národní demokracie. Důkaz č. 98 je na světě a pokud byste chtěli letos vítat Noční vlky, vězte, že vás pak doma přepadne Šlachtovo komando. Jste přece nebezpečný živel…

Jedním z posledních důkazů je pak souvislost mezi ND a nezávislými zpravodajskými servery. V hatmatilce vnitra se nazývají „média šířící konspirace“. „Na těchto portálech se často objevují příspěvky Bartoše či Zemánka. Naopak ND informace z těchto portálů sama přejímá (…) Dalším známým alternativním proruským zpravodajským portálem je Sputniknews, kterému Bartoš poskytl rozhovor,“ napsal úředník a zpečetil tak osud Národní demokracie. To jsem nevěděl, že poskytovat rozhovor proruskému médiu je extrémismus. Aneb, jak vyrobit důkaz č. 103.

Pokud byste pak chtěli nazývat politiky „vlastizrádci“, vězte, že se dostáváte na tenký led a propadáte osidlům extrémismu. Raději si to rozmyslete, nebo skončíte v base či nějakém nápravném zařízení. Klient Chovancova ústavu totiž napsal: „S tzv. uprchlickou krizí zavedla Národní demokracie poměrně radikální a ostrou rétoriku, která zahrnuje zejména termíny jako „vlastizrádce“, kterým jsou označovány osoby či uskupení, které ND považuje za uskupení, která propagují, umožňují či schvalují migraci, příjem uprchlíků nebo tzv. uprchlických kvót.“ Extrémismus jak vyšitý, co říkáte?

Podobně se vnitru nelíbí náš výraz „vetřelci“.

A když jsem četl toto, málem jsem se pobryndal vínem, jak jsem se musel smát. Teze našeho programu, jako například to, že „média nám nesmějí vládnout, ale sloužit“, podle vnitráckých expertů „implicitně může znamenat ambici ovlivnit jeden z neformálních znaků liberální a demokratické společnosti, což jsou nezávislá média.“ To je tak debilní, že to tam musel dopsat snad sám Chovanec.

Milí čtenáři, pokud jste dočetli až sem, snad jste už poučeni, co nesmíte říkat, co nesmíte psát a co si ani nesmíte myslet, pokud nechcete, aby vás současný režim jako nebezpečné extrémistické živly poslal do gulagu. Raději proto nic nekomentujte (hlavně ne na facebooku), s nikým o politice nemluvte, do všudypřítomných kamer na ulici nasaďte neutrální výraz tváře, ze kterého nebude jasné, co si myslíte, nebo ještě lépe: začněte si myslet, co si myslet máte (kdybyste nevěděli, Chovancovo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vám poradí) a pak můžete žít klidný a spokojený život.

Vlasti zdar!