Ministryně obrany Šlechtová je hrozbou pro Českou republiku

Zveřejněné záměry ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové svědčí o její naprosté nekompetentnosti v úřadě. V době, kdy Spolková republika Německo obnovuje ochranu své státní hranice s Rakouskem i Českou republikou proti nežádoucí migraci, Šlechtová navrhuje rozšířit počet vojáků v zahraničních misích o dalších 300 mužů, utratit jen tak pro nic za nic 3 miliardy Kč a nakupovat další nepotřebnou techniku, jen aby se zalíbila velícím strukturám NATO. Výdaje navrhované současnou ministryní v demisi znamenají zbytečné mrhání státním rozpočtem a pouštění žilou českému národu, který její válečné choutky má ze svých daní financovat.

Národní demokracie vyzývá premiéra Andreje Babiše, aby Karlu Šlechtovou neprodleně vyměnil za skutečného vojenského odborníka. Každému soudnému občanovi musí být jasné, že bezpečnost republiky dnes nezvyšují zahraniční vojenské mise, ale budování prvků elektronické i fyzické ochrany státních hranic vůči nežádoucím migrantům. Prvorepublikové velení armády si tohoto úkolu bylo vědomo a neměli by na to zapomínat ani současní vojenští plánovači.

Současná Armáda ČR není svým občanům nijak k užitku. Dokonce ani rozsáhlé polomy v našich lesích nepřiměly ministryni v demisi Karlu Šlechtovou k tomu, aby armáda nabídla svou těžkou techniku a odborníky ke zmírnění následků přírodní katastrofy, jak tomu bylo dobrou tradicí.

Národní demokracie se proto vlády ČR, poslanců i senátorů ptá: Proč platit stále větší vojenské výdaje, když Armáda ČR se chová jen jako konzument rozpočtových prostředků, nechrání naše hranice a nepomáhá ani při přírodních pohromách?

Už nyní máme mimo republiku 1100 vojáků vzdálených od svých rodin. Nemalá část z nich se po skončení misí vrací s psychickými následky, které je pro běžný civilní život činí nepoužitelnými. Jaký smysl má v době míru odtrhávat otce od rodin a riskovat jejich zdraví i životy ve prospěch amerických či francouzských zájmů? Chceme snad další zbytečné vojenské invalidy?

Neměli bychom zapomínat na to, že armáda nového československého státu byla před sto lety budována jako armáda obranná a nikoliv útočná. Pokud snad ministryně v demisi Šlechtová v sobě objevila skryté vojenské choutky, nechť sama narukuje a přihlásí se jako náhradnice do některé ze stávajících misí. A nenutí k tomu náš stát ani další vojáky z povolání!

předsednictvo Národní demokracie, 27. 3. 2018