Na české veřejné budovy patří pouze vlajka ČR!

Rozhodně tam nepatří vlajky Ukrajiny, Izraele a už vůbec ne ten modrý hvězdičkovaný hadr EU!

V poslední době se množí případy, kdy jsou veřejné budovy zneváženy vyvěšenou vlajkou cizího státu. Jedná se zejména o vlajky Ukrajinské a v posledních týdnech také Izraelské. Týká se to i tak významných budov, jako je Národní muzeum či Státní opera.

Vyvěšení cizí vlajky přitom značí podřízenost (ba přímo koloniální postavení) vůči státu s danou vlajkou. Tímto vyvěšováním cizích vlajek se tudíž stavíme do pozice kolonie. To je pro nás zcela nepřijatelné!

(Výjimkou může být případ, kdy je v té budově na návštěvě významná osobnost z daného státu. V takovém případě je přijatelné, aby vedle vlajky ČR visela i cizí vlajka, avšak pouze po dobu té návštěvy.)

Prosazujeme okamžité sundání všech cizích vlajek (včetně euro-hadru) z veřejných budov ČR! Dále prosazujeme trestní odpovědnost pro ty, kdo tam tyto vlajky vyvěsili. Například zjistit, kdo konkrétně dal pokyn k jejich vyvěšení na Národní muzeum, a této osobě pak zabavit plat a veškeré odměny od chvíle, kdy tak učinil.

Bude to jedním z prvních kroků k získání státní suverenity.