Národní demokracie žaluje u soudu Ministerstvo vnitra

Národní demokracie (ND) dlouhodobě protestuje proti tomu, aby byla zmiňována v pravidelných zprávách Ministerstva vnitra (MV) o stavu extrémismu v ČR jako extrémistická strana.

Po sérii dopisů s dotazy, na základě jakých argumentů si MV dovoluje Národní demokracii označovat za extrémistickou (na které nebylo MV schopno smysluplně odpovědět) a po stížnosti na MV (která byla ministrem vnitra Chovancem zamítnuta), přistoupila Národní demokracie, která se s tímto stavem nehodlá smířit, k dalším právním krokům.

Národní demokracie podala před několika dny u městského soudu v Praze žalobu na Českou republiku – Ministerstvo vnitra, ve které se domáhá toho, aby byla vyňata z pravidelných zpráv o extrémismu.

“Národní demokracie v žádném případě nemůže naplňovat citovanou definici extremismu. Žalobkyně je řádně registrovanou politickou stranou dle zákona o politických stranách a hnutích, přičemž registraci provedla sama žalovaná, konkrétně Minsterstvo vnitra jako její organizační složka. Politická strana, která naplňuje definici § 4 ZPSH by tudíž neměla vůbec vzniknout, a v případě, kdy již vznikla, měla by být zákonem stanoveným způsobem zamezena její činnost. V případě žalobkyně se tak za celou dobu její existence nestalo. Žalobkyně je tak nadále legální politickou stranou, registrovanou u Ministerstva vnitra,” píše se v žalobě.

Národní demokracie byla ze strany ministerstva vnitra opakovaně zařazována do čtvrtletních i výročních zpráv o extremismu, a to přesto, že nenaplňuje definici extremismu. Tím bylo závažným způsobem zasaženo do jejích práv, když je opakovaně poškozována její pověst.

“V této souvislosti je třeba připomenout, že žalobkyně je legální politickou stranou, která má zájem účastnit se ústavně garantované svobodné soutěže politických stran. Jakékoliv zmínky o tom, že by žalobkyně měla za cíl narušovat ústavní pořádek České republiky, jakož i demokratické zásady, je pro žalobkyni silně poškozující. Nadto je třeba uvést, že sama žalobkyně má i ve svém názvu obsaženu proklamaci, že zastává demokratické hodnoty a hlásí se k nim. Jakékoliv uvádění žalobkyně v kontextu s extremistickými subjekty, které naopak mají ve svém programu odstranění základů demokratického státu, je zásahem do pověsti žalobkyně,” uvádí dále žaloba.

Národní demokracie se tedy domáhá toho, aby byly veškeré zmínky o ní ve zprávách o extrémismu (ať čtvrtletních, tak výročních) vymazány a aby se Ministerstvo vnitra Národní demokracii za toto poškozování její pověsti omluvilo.

“Na ústrky, ignoraci, podpásovky, razie, zatýkání, lži a pomluvy jsme zvyklí, to ale neznamená, že se s nimi smíříme. Naopak, z principu se chceme, musíme a budeme bránit, aby si tento vlastizrádný režim nemyslel, že mu vše tak lehce projde a že si vše necháme líbit,” uvedl k tomu předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš.

Národní demokracie kandiduje v letošních krajských volbách ve všech 13 krajích. I přes policejní provokace, buzerace a razie v sekretariátu strany, které zbrzdily sestavování kandidátních listin, poslala nakonec do boje o voličské hlasy 354 kandidátů. Národní demokracie je jedinou skutečnou (protože pronásledovanou) národoveckou opozicí, která nabízí nejen radikální řešení vetřelecké krize, ale má recept i na všechny další neduhy současné společnosti.