Obraz Německa musí být bez poskvrnky

Luftwaffe

PŘESNĚ PŘED 77 LETY ROZPOUTALO NĚMECKO 2. SVĚTOVOU VÁLKU, ALE SYSTÉMOVÁ MÉDIA V ČR A JINDE MAJÍ PŘÍKAZ TENTO DEN NEPŘIPOMÍNAT!

Tak jako v uplynulých letech, nikde ani pípnutí. Mediální obraz Německa oficiálně kormidlujícího EU prostě nelze narušovat připomínáním nepříjemných historických fakt! Oprávněný hněv občanů celé Evropy proti politice pomatené Merkelové však nikam nemizí – většina z nich chápe, že Berlín již potřetí během posledního století Starému kontinentu pěkně zavařil a znovu jej zatáhl do obrovského konfliktu, na samý pokraj války!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!