Jen 6 z 89!

Ta ktera

JEN 6 Z 89 POLITICKÝCH SUBJEKTŮ DOKÁZALO POSTAVIT KANDIDÁTKY VE VŠECH KRAJÍCH!
MEZI NIMI I ČÍSLO 41, MLADÁ, DYNAMICKÁ A REŽIMEM PRONÁSLEDOVANÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE!

I přes obrovský tlak státního aparátu, rozpouštění našich demonstrací, opakovaná zadržování předsedy, domovní prohlídky, razii v sekretariátu a zabavení majetku a veškerých dat bezprostředně před termínem odevzdání kandidátních listin jsme si před režimem nesedli na zadek a s minimálními zdroji jsme dokázali v celé republice nasadit 354 kandidátů!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října 2016 k volbám a podpořte nás! Jsme SKUTEČNOU OPOZICÍ vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Ještě můžeme zabránit nejhoršímu vývoji v naší zemi!