Neomarxistický „Pochod institucemi“

Ve slovutné vědecké instituci, v české Akademii věd, se mezi zaměstnanci šíří mail, vyzývající vědce a vědkyně k podpoře vládního rozhodnutí přijímat tzv. uprchlíky „…v míře odpovídající reálným možnostem a na základě spravedlivých kritérií“. Autoři mailu zároveň varují „… před populismem politiků a médií a prosíme veřejnost o kritické hodnocení světa i vlastních názorů.“

A hned taky dodávají:

Jak se připojit? Jednoduše nám sdělte své jméno, příjmení, titul/y a název instituce, na které působíte. Pište prosím na e-mail: vyzvavedcu@gmail.com, případně na papírové archy, které jsou ke stažení zde:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69641646/vyzvavedcu.docx.
Zasláním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a uveřejněním spolu s textem výzvy.

Za organizátory výzvy,

Lukáš Novák, PřF UK

Anna Vanclová,PřF UK

Martin Blažek, FEL ČVUT

Lucie Olejníková, FGÚ AV ČR

A pak následuje text „Výzvy“, který není ničím jiným, než v podstatě liberálně levicový neomarxistický produkt, odmítající takové lidské hodnoty, jako je vlastenectví a láska k národu, na druhé straně apeluje na tzv. lidskou solidaritu a cítění s utrpením uprchlíků. Plný text nemá smysl zde zveřejňovat, neboť se v něm opakují stejné fráze, které známe například z České televise či Českého rozhlasu Plus.

Akademická veřejnost se vyzývá k podpisu pod „Výzvou“ a smíření se skutečností, že proud tzv. uprchlíků do naší země bude stále mohutnět; vymíráme, a tak musíme otevřít dveře všem černochům a Arabům, kteří si to budou přát. Čili žádný boj se zlem, nýbrž defétismus: skloňte hlavu a přijměte černochy z buše! Skutečný stav věcí se překrucuje, všelijak zkrášluje, nehledá se řešení daného stavu, jde pouze a jenom o to, aby se česká veřejnost smířila s parazity a s potencionálními zločinci z různých gard muslimů, kteří zde budou žít a které budeme muset všichni živit.

Dále pak “Výzva” žádá politiky, “…Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění.“ Apeluje na média „…aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou.“

„Výzva“, šířící se mezi zaměstnanci Akademie, svým účelem není nepodobná kdysi kolaborantské výzvě „99. Pragováků“ z roku 1968. Tenkrát jako dnes apeluje na nejnižší pudy člověka, podvrací vůli českého národa k obraně své země a odporu proti cizím vetřelcům.

Ostatně, pakliže k nám budeme tzv. uprchlíky hromadně pouštět, už nikdy se jich nezbavíme. Vláda už s něčím podobným počítá, proto dne 17. července 2015, ratifikovala Česká republika v tichosti a mimo reflektory medií tzv. „Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni“. Navlas stejná Úmluva platí ve všech státech Evropy, kam se pasírují černoši a Arabové za účelem kolonizovat kdysi křesťanské evropské země. Všechny ty tzv. Výzvy a petice používají mocenské kolaborantské orgány v naší zemi, aby zlomily svobodnou vůli občanů a v rozporu s přáním veřejnosti dosadily k nám rozbíječe české kultury a vlastenectví, popřípadě potencionální násilníky a vrahy.

Neomarxistická rozkladná praxe není nic nového. Cílem neomarxistů a levicových liberálů, jejichž vydatnými pomocníky v Čechách jsou tzv. neziskové organizace, jež plní úkol nátlakových akcí na veřejné mínění obyvatelstva a které jsou ovšem vydatně placeny z rozpočtu ČR, dále k nim paří tzv. ombudsmanka Šabatová s vládním činitelem Dienstbierem, je českou společnost infikovat „multikulturalismem“; zbavit ji „nánosu minulosti“, tj. i ten zbyteček křesťanství vymizíkovat, „naředit“ homogenní rasový genofond autochtonní české společnosti. Ve výsledném efektu se z národa udělá stádo ovcí, s nímž je možno podle libosti manipulovat.

„Výzva“ se obrací i na veřejnost „…Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a neztratíme svou důstojnost bytostí obdařených svobodnou vůlí.“ Tak to je rozumná věta, s níž se nechá souhlasit. Právě proto naprostá většina českého národa – podle průzkumů až 75% – na základě své „vrtkavé nálady“ nesouhlasí s masívním příchodem černochů a jiných tzv. uprchlíků do naší vlasti, protože lidé ještě mají zdravý rozum a svobodnou vůli.

Na celé věci je ale jeden zarážející fakt, že totiž na půdě Akademie nevznikla protivýzva. Proč akademici – kulturní a vzdělaní lidé – si nechávají líbit protičeské a protinárodní tzv. výzvy a petice, a proč sami neinicují výzvu k vládě našeho státu, aby zamezila přílivu neevropských cizinců do Čech a na Moravu a tím kolonizaci našeho území? Že by už i v Akademii převládal strach mít a používat vlastní rozum a svobodnou vůlí? Že by už vnitřní poměry v Akademii byly podobné poměrům z doby Husákova politického apartheidu?

Ladislav Malý, Praha, srpen 2015, www.narodnisjednoceni.cz
Na vědomí: vedení Akademie věd, Praha