Dopis Národní demokracie prezidentu republiky Miloši Zemanovi

Prezident republiky Miloš Zeman se v rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz vyjádřil k problematice tzv. uprchlíků. Kdyby k nám vstoupili islamisté, je dle svých slov odhodlán jít bránit svoji zemi se zbraní v ruce. Národní demokracie proto obratem zareagovala a v pátek 24. července 2O15 zaslala hlavě státu dopis následujícího znění:

Vážený pan
Miloš Zeman
prezident republiky

Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1

119 08 Praha 1-Hradčany

24. července 2015

Vážený pane prezidente.

S velkým pohnutím jsme přijali Vaše slova o nezbytnosti chránit státní hranice země před nelegálním vstupem cizích osob. Naše strana požaduje přítomnost ozbrojených sil na hranici republiky už od samého počátku vzniku současné kritické situace.

Víme všichni, že kapacity Armády ČR nejsou v současné době dostatečné, ale za velmi vhodné řešení považujeme vytvoření podpůrných dobrovolnických oddílů domobrany, které by hranice republiky pomáhaly chránit (beze zbraně a v pevně stanovené součinnosti s policií a armádou ČR).

Současná legislativa nepočítá s možností a potřebou vzniku domobrany, ale zahájení procesu vytváření takové domobrany a její koordinované spolupráce s ozbrojenými a bezpečnostními silami státu je v současné době mimořádně důležité jak z hlediska praktického (prosté počty využitelných osob), tak především z hlediska morálního; vždyť občané této země mají právo bezprostředně se podílet na její ochraně.

Jako politická strana nemůžeme zakládat domobranu nebo podobné formy aktivní občanské sebeobrany, ale jsme připraveni učinit vše, abychom tento záměr pomohli realizovat a podle konkrétních možností a potřeb jsme také sami připraveni se do činnosti těchto oddílů zapojit.

Pane prezidente, Vy jako nejvyšší představitel státu a velitel ozbrojených sil máte pravomoc dát k procesu vytváření domobrany podnět.

Ve vší úctě a s plným vědomím významu celé záležitosti si dovolujeme Vás prosit – učiňte tak!

 Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie
Ladislav Zemánek, místopředseda Národní demokracie
Alena Drvotová, člen vedení Národní demokracie
David Hibsch, člen vedení Národní demokracie
František Červenka, člen vedení Národní demokracie
Petr Žák, člen vedení Národní demokracie
František Krejča, předseda armádní a obranné komise Národní demokracie