Nevybíravý útok na Národní demokracii: Bartoš a Zemánek čelí trestnímu oznámení

Návštěva předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše a místopředsedy Ladislava Zemánka v Polné, k níž došlo 31. března tohoto roku, vyvolala mediální štvanici a vedla k podání trestního oznámení na dva nejvyšší představitele strany.

Podal je Bc. Michal Doležel, dlouholetý aktivista a zastupitel Brna-střed za havlistické hnutí Žít Brno. Podle jeho názoru se Bartoš se Zemánkem měli dopustit trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a dále trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod tím, že u symbolického hrobu Anežky Hrůzové, za jejíž vraždu byl odsouzen Žid Leopold Hilsner, jménem Národní demokracie umístili informační tabulku s následujícím textem: „Na tomto místě byla o Velikonocích 1899 brutálně zavražděna nevinná dívka Anežka Hrůzová. Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“

Doležel ve vyjádření pro Českou televizi z 10. dubna 2015 obvinil Bartoše se Zemánkem, že těmito slovy vybízejí k „holocaustu“ a „masovému vyvražďování Židů“, a na tabulce uvedené „řešení židovské otázky“ ztotožnil s „konečným řešením židovské otázky“ (v něm. orig. Endlösung der Judenfrage). Národní demokracie se proti takovému tvrzení důrazně ohrazuje, neboť je stranou konzervativní, hájící tradiční křesťanské hodnoty. Podsouvat jí snahu o fyzickou likvidaci kohokoli, je sprosté a hanebné.

Ze strany našich názorových oponentů dochází k účelovému směšování dvou odlišných pojmů – tj. „řešení židovské otázky“ a „konečného řešení židovské otázky“. Zatímco druhý z uvedených pojmů je skutečně spjat s reáliemi nacionálněsocialistického Německa, ten první, který byl také Bartošem a Zemánkem použit, je mnohem starší, v minulosti se objevoval v dílech autorů nejrůznějšího politického zaměření, včetně autorů židovských, a zastřešoval problematiku vzájemných vztahů a poměru mezi nežidovským a židovským obyvatelstvem. Obvinění z hanobení národa či podněcování k nenávisti je tudíž zcela absurdní.

Je třeba rovněž zdůraznit, že na uvedené informační tabuli nebylo ani slovo o tom, že vraždu spáchal Žid Hilsner a že se jednalo o vraždu rituální. Pouze konstatuje holou skutečnost, že po vraždě Anežky Hrůzové se pro českou společnost stalo řešení židovské otázky jedním z hlavních témat, což ostatně potvrzují i všichni ti, kteří se pohoršují nad vlnou antisemitismu, jež náš národ tehdy zachvátila.

Podání trestního oznámení proto musíme považovat za politicky motivovaný krok, vedený touhou po zviditelnění. Je politováníhodné, že je Policie České republiky nucena ztrácet čas kvůli podobným výplodům zneuznaných aktivistů lačnících po publicitě a snažících se zalíbit představitelům vládnoucího diskursu očerňováním politických oponentů. Ve své horlivosti zašel pan Doležel tak daleko, že na sociální síti veřejně 5. dubna tohoto roku vyzval k fyzické likvidaci předsedy Národní demokracie. Zdá se tedy, že trestného činu se nedopustili představitelé naší strany, nýbrž ten, který by je rád dostal před soud.

Národní demokracie nehodlá diskreditační kampani, pomluvám a křivým obviněním, která ji mají společensky znemožnit a politicky zničit, jen nečinně přihlížet, a proto ve vztahu k Michalu Doleželovi zváží příslušné právní kroky.

Předsednictvo Národní demokracie