Přijďte na pochod sv. Jiří

Národní demokracie Vás zve k účasti na svatojiřském pochodu, který proběhne v sobotu 2. května 2015 v Praze. Začátek ve 14h na Hradčanském náměstí.

Již druhý rok na přelomu dubna a května pořádá Akce D.O.S.T. pochod sv. Jiří, který je veřejným výrazem odporu vůči revolučním procesům, které naši společnost plíživě, tzv. měkkým tlakem, zavlékají do tyranie orwellovského typu. Mnozí si této proměny nejsou ani vědomi, protože skrze mediální manipulaci zcela nekriticky přejímají vše, co je jim předkládáno ke konzumaci a vzhledem k neschopnosti odlišit dobré od zlého, považují současný “společenský vývoj“ na západě za pozitivní projev svobody a demokracie. Vůbec nepostřehli, že se stávají otroky velmi úzké skupiny psychopatických a nadnárodně působících „elitářů“. Právě touto akcí chceme dát najevo, že nejsme tupým stádem a že si naopak uvědomujeme, co se za oponou politiky a ekonomiky ve skutečnosti děje.

Přijďte také demonstrovat vůli, že naše národní suverenita je nám drahá, a že nehodláme otročit nadnárodním elitám a jejich korporacím, ať už se tváří jakkoliv, protože moc dobře víme, že jejich globální záměry jsou projevem duchovní zvrácenosti a dopadnou negativně na životy nás všech.

Program:

  • Začátek ve 14h
  • Projevy a zdravice
  • Položení květin u sochy sv. Jiří na III. hradním nádvoří Pražského hradu
  • Pochod Nerudovou ulicí k ambasádě USA a předání nóty americkému velvyslanci.
  • Možnost navrátit se na Hradčanské náměstí kde v 16:30 začne tryzna za oběti v Oděse.

 

Těšíme se na Vás.

St. Georg_2015