Svobodu médiím?

Národní demokracie podporuje veřejné prohlášení Asociace nezávislých médií z 22. dubna 2015 k iniciativě Svobodu médiím.

Zcela se shoduje s hodnocením ANM a vyzývá všechny své příznivce, aby připojili svůj podpis pod petici, kterou ANM vydala:

http://www.petice24.com/nesouhlasime_s_iniciativou_svobodu_mediim

Prohlášení Svobodu médiím tzv. Platformy pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků je plné demagogických tvrzení a lží, jež zastírají skutečnou podstatu problémů médií, působících v České republice. Jmenovaná platforma především tvrdí, že existuje snaha o likvidaci nezávislosti veřejnoprávních médií na politických stranách a státní moci, ačkoliv tím ve skutečnosti vyjadřuje obavu, že současné havlistické skupiny, které tato média dnes plně ovládají, o svou moc přijde. Ze všech stran slyšíme řadu stížností zejména na zpravodajství, jak je podává především Česká televize. Jediná strana, která tyto stížnosti neslyší, jsou právě veřejnoprávní média, v čele s tzv. veřejnoprávní Českou televizí.

Národní demokracie si nemyslí, že nezávislost těchto médií lze zaručit zrušením volby členů Rady parlamentem a nahrazením jakousi kooptací „respektovaných autorit“, neboť nastává otázka, kdo bude vybírat tyto „respektované“ osobnosti. Nejenže se jedná o vnesení totalitního prvku do současného stavu, ale i o přesvědčivý důkaz nedůvěry platformy v demokratický systém. Nutno se pak zeptat, nemáme-li zrušit parlament jako takový! Ve skutečnosti by došlo k zakonzervování současné situace a k tomu, že moc zůstane v rukou skupiny jednoho politického názoru, která zpravodajství směruje zcela jednostranně, a proti zájmům národa. Zprávy jsou orientovány protirusky, vydávají ukrajinský nacionalismus a fašismus za cosi, co posiluje demokratickou svobodu. Šíří tak protiústavně válečnou propagandu.

Stejně tak si Národní demokracie nemyslí, že nezávislost veřejnoprávních médií je zajištěna koncesionářskými poplatky, zejména za situace, kdy občan nemá možnost těmito poplatky vyjádřit svůj postoj např. jejich alokací, popř. jejich odmítnutím. Koncesionářské poplatky nejsou ničím jiným než daní, u které mají občané jen povinnost platit. K tomuto zdroji jsou pak přisáty skupiny, jejichž zájmem není nic jiného než z nich týt a které jsou tedy přímo závislé na zakonzervování stavu.

Z toho důvodu Národní demokracie prosazuje kompletní zrušení koncesionářských poplatků a převedení dosavadních veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, pod kontrolu státu. Neobáváme se, že by došlo ke ztrátě nezávislosti na politických stranách a státní moci, jak pokrytecky ve svém prohlášení uvádí platforma, naopak jsme přesvědčeni, že parlament a politické strany si dokážou pohlídat nestrannost a vyváženost, naopak svůj vliv ztratí nikým nejmenovaná klika havlistických elit, které nemá občan (a parlament) možnost jakkoliv ovlivnit. Stanovisko Národní demokracie navíc znamená nejen úsporu pro občany, kterým odpadne koncesionářská daň. Znamená i odříznutí všech, kteří jsou přisáti na tento bohatý a obtížně kontrolovatelný zdroj příjmů. Národní demokracie totiž nemá v úmyslu významně zvýšit nárok na státní rozpočet o oněch cca 6 miliard, jež Česká televize ročně získává z koncesionářské daně. Podle našeho názoru lze radikálně snížit rozsah vysílání: nechápeme, proč má ČT vysílat čistě komerčně zaměřené filmy, seriály a další pořady a kazit tak trh (a už vůbec nechápeme, proč se ČT tak často staví ke komerčním stanicím jako ke „konkurenci“, čímž sama popírá svou „veřejnoprávnost“). ČT má vysílat pouze to, co by nevysílaly komerční stanice. Jak je obvyklé u nedemokratické havlistické elity, pokrytecky se pasuje na obránce práv sociálně slabších skupin obyvatelstva, menšin a hendikepovaných, přičemž touto ochranou zajišťuje především zdroj svých příjmů a moci. Přenecháním čistě komerčních záležitostí komerčním stanicím bude možno rozpočet ČT radikálně snížit a zpřehlednit. Navíc získají občané další silný nástroj ke kontrole televizního provozu, neboť návrh Národní demokracie umožní i kontrolu hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem.

Přečetli jste až sem? Tak teď podepište petici Asociace nezávislých médií.

předsednictvo Národní demokracie