Nový útok na opozici: Národní demokracii hrozí pozastavení činnosti

Poslanci z kontrolního výboru české sněmovny požádali kolaborantskou Sobotkovu vládu, aby k Nejvyššímu správnímu soudu podala návrh na pozastavení činnosti Národní demokracie. Záminkou pro další kolo útoků na opoziční stranu se stala odevzdaná finanční zpráva za rok 2015.

Poslancům se nelíbí, že naše strana přijala dary ve výši několika tisíc korun. U některých drobných darů totiž nebylo uvedeno datum narození dárce a adresa trvalého pobytu. Zatímco systémové strany čerpají miliony od velkých sponzorů a své zdroje nezřídka kryjí, a tak se dopouštějí podvodů, v případě nepohodlných subjektů je najednou problémem několik tisíc (doslova). Současná podoba legislativy týkající se přijímání darů politickými stranami se proto ukazuje být naprosto nedostatečnou a neúčinnou. Budeme proto mezi zákonodárci hledat podporu pro změnu příslušného zákona.

Je absurdní, že občan, který se rozhodne politické straně darovat řádově stovky korun, musí uvádět tak citlivé soukromé údaje, jako je adresa a datum narození. Strany tyto údaje musejí následně zanést do finanční zprávy, která je veřejně dostupná v knihovně poslanecké sněmovny. Zákon tak de facto motivuje strany k podvodům, protože je zcela evidentní, že strana nemůže dodatečně identifikovat veškeré dárce. Národní demokracie se rozhodla, že podvádět nebude, a ve finanční zprávě uvedla všechny dary, jež v loňském roce obdržela. Poctivost se ale v tomto režimu zkrátka nevyplácí.

Předsednictvo Národní demokracie