Pochod za rodinu, proti praktikám norské sociálky

V sobotu 30. května se v mnoha zemích Evropy pořádají protesty proti svévoli norské sociálky. Ta v mnoha případech – včetně českých dětí Michalákových – nerespektuje přirozené rodinné vazby a odděluje děti od rodičů. Přestože takové případy najdeme bohužel v každé zemi (i mnoho z nás může říci „JE SUIS MICHALÁKOVÁ“), norský Barnevernet je v současnosti patrně nejkřiklavějším příkladem ničení rodinných vazeb státní mocí.

Přidáváme se proto k těmto protestům pochodem, který začne ve 12:00 na Loretánském náměstí v Praze (MAPA) a povede k norskému velvyslanectví v Hellichově ulici. Transparenty či trička na podporu rodinných vazeb jsou vítány. Můžete vzít i růže za ztracené děti, které jsou společným symbolem těchto protestů.

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA POCHODU

Po cestě se zřejmě setkáme i s podobným pochodem, který po organizátorech ohlásil předseda protirodinného sdružení Jeden Domov Pavel Pešan. Přestože naše cíle jsou v mnoha ohledech protichůdné, věříme, že nedojde ke zbytečným sporům. V tomto případě by snad všem mělo jít o to, důrazně se ozvat proti zásahům státu do rodinných vazeb.

FACEBOOK: EVA MICHALÁKOVÁ V TOM NENÍ SAMA. ČESKO TAKÉ BERE DĚTI RODIČŮM.