Postavme se vraždění dětí!

Národní demokracie se plně staví za následující výzvu Institutu slovanských strategických studií a podporuje ji.

PRAHA – Tato výzva je určena rodičům všech věkových kategorií. ČESKÉ MÁMY a TÁTOVÉ – 1. ČERVNA JE MEZINÁRODNÍ ROK DÍTĚTE. Slavíme ho společně 65 let, a přesto dál umírají děti v nesmyslných válkách.
POMOZME TO ZASTAVIT! V neděli 31. května, v 16 hodin přijďte prosím říct na Hradčanské náměstí:
POLITICI, ODMÍTÁME VÁS VOLIT, BUDETE-LI PODPOROVAT VÁLKY  A TÍM TAKÉ VRAŽDĚNÍ DĚTI!!!


Když skončila II. světová válka, ještě mnoho let po ní si lidé říkali, že už nikdy žádná nesmí být, a že hlavně děti musejí žít v míru. Přesto i dnes umírají děti. Umírají na Blízkém Východě, v Libyi, v Sýrii, v novoruské Makejevce a nově už také i v Makedonii. Příčinou je jako všude v těchto případech „vnější vliv“. Je to vždy tragické, protože smrt dítěte nás zasáhne vždy nejbolavěji. Děti by vůbec neměly umírat, a už vůbec ne ve válkách.

Když ale zabíjí válka, vidíme, žel Bohu, jak umírají děti na obou stranách. Umírají-li však děti jenom na jedné straně, jako je tomu v Novorusku, vraždící stroje jsou na té straně druhé.

Dnes jejich, zítra naše děti!

Mustíme se tomu postavit. Ano, dnes jsou to „jejich děti“, ale VELMI ZAKRÁTKO může jít o děti naše. Pomozme získat pro děti ztrápené válkou mír nad jejich hlavou. Vždyť přece žádné peníze nemohou nahradit klidný spánek dítěte.

Bolest rodin je ze ztráty dítěte nezměrná. PŘIJĎTE, AŤ ŘEKNEME POLITIKŮM, ŽE DALŠÍ MRTVÉ DĚTI UŽ NECHCEME !!!  Dopřejme dětem krásný slunečný život v míru!