Podpořte boj za svrchovaný český stát!

Podpořte nás

PODPOŘTE NAŠI PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ, PODPOŘTE NÁS V BOJI ZA SVRCHOVANÝ ČESKÝ STÁT! Uvítáme jakýkoliv obnos, který můžete postrádat.

Finanční dar poukázaný na číslo účtu 204 040 987/0300 prosím vždy avizujte e-mailem na info@nardem.org s uvedením jména a příjmení, obcí bydliště a datem narození (§ 18, písm. d/ zák. 424/91 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích), jinak budeme mít problém dárce dohledat (banka nám údaje nesdělí) a částku v tom případě musíme zaslat do státního rozpočtu. Nepomáhejte státu, který vám také nepomáhá! Děkujeme vám.