Pravdivý příběh o Sněhurce

Protestuji proti naprosto bezprecedentní a odpudivé indoktrinaci dětí předškolního a mladšího školního věku odpudivou multikulturalistickou agendou a propagací nežádoucího a nepřirozeného mísení ras, které se Česká televize dopustila odvysíláním „Pravdivého příběhu o Sněhurce“, v podání Miroslava Donutila.

Nevím, kdy autor, jímž je Alois Mikulka, tuto odpornou, zvrhlou, nenormální a karikující parafrázi na klasickou pohádku napsal. Pokud to bylo nedávno, je to s ohledem na jeho věk (82) možná omluvitelné. Nepochopitelná je pro mne ale angažovanost Miroslava Donutila, kdysi tak populárního herce a baviče, v takovém zvrhlém projektu. Že by peníze? Anebo to je ještě horší?

Kolin

Hlavním viníkem je ale v tomto případě především naše lžiprávní „veřejná“ televize, která z vynucených a nezasloužených koncesionářských poplatků a dalších příspěvků ze státního rozpočtu (= našich daní) tyje a propaguje takovou perverzi. Na objednávku prznitelů naší kultury a znásilňování zdravého rozumu.

Přitom podle výtahu ze zásad zveřejněných samotnou Radou pro Rozhlasové a Televizní Vysílání děti a mladiství požívají zvláštní ochrany podle zákona o vysílání a to dle níže uvedených zákonných ustanovení:

„Dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání povinen nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Za porušení tohoto ustanovení může Rada uložit provozovateli pokutu od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč.“