Prohlášení k účasti ministra vlády na sjezdu Landsmanschaftu

Národní demokracie před několika dny s obrovským překvapením přijala zprávu o oficiální účasti ministra kultury Daniela Hermana na výročním sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Norimberku, a to s posvěcením vlády.

Zrádná česká vláda tak opět popřela historickou pravdu a poválečné rozhodnutí velmocí o odsunu. V míře, jakou dosud z politiků, poklonkujících před současnými německými protektory, nikdo nepřekročil. Hermanova účast jde daleko za veškeré tzv. omluvy Landsmanschaftu, což nakonec potvrdil i obsah jeho proslovu. Historickým faktem, který nelze zpochybňovat, je, že tzv. sudetští Němci se významně podíleli na rozbití předválečného Československa. Vědomě v posledních svobodných volbách předmnichovské ČSR v r. 1938 volili SdP, ačkoliv jim předcházel anschlus Rakouska a vyhlášení tzv. Karlovarských požadavků SdP a ačkoliv si byli vědomi základních hesel SdP z té doby, a sice „Heim ins Reich!“ a „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“ Vědomě se volbou SdP rozhodli pro rozbití Československa, což vyjadřovali i na bouřlivých prvomájových oslavách.

Nemáme v úmyslu na tomto místě uvádět všechny historické souvislosti a fakta. Jako politická strana cítíme však povinnost prohlásit, že nikdy nepřipustíme jakoukoliv revizi poválečného uspořádání. Nesouhlasíme s účastí představitele české vlády na sjezdu krajanského sdružení těch, kteří tolik toužili žít tam, kde dnes jsou, a nemáme v úmyslu na tom cokoliv měnit, aniž by nám to bránilo v rovnoprávné spolupráci. Na tzv. sudetských Němcích spočívá vina za rozbití naší země a následující okupaci s tolika oběťmi, fyzickými i mravními, jaké žádné excesy při odsunu nemohou nikdy vyvážit.

Předsednictvo Národní demokracie