Projev Nely Liskové na manifestaci v Praze: Domobranu potřebujeme

Národní domobrana je založena na principech svobody, lidské důstojnosti, aktivního občanství, dobrovolnosti, neziskovosti a zákonnosti. Je pojistkou občanů proti zradě a selhání politických elit a bezpečnostních složek, kterých jsme byli v naší novodobé historii mnohokráte svědky. Národní domobrana vede občany k vlastenectví, brannosti a upevňuje jejich pouto k rodnému místu. Národní domobrana je iniciativou sdružující občany České republiky bez ohledu na rasovou a etnickou příslušnost, pohlaví, věk, náboženské vyznání a politické přesvědčení. Je iniciativou všech, které spojuje silný pocit vlastenectví a povinnosti k domovině. Podnětem a důvodem ke vzniku Národní domobrany je naprostá disfunkčnost našeho státu. Naši politici jednají pouze v zájmu cizích zemí, nejčastěji v zájmu americké administrativy, Německa, potažmo Bruselu.

Tyto zájmy jsou ovšem v plném rozporu s našimi národními zájmy. Kvůli tomu naši vládní představitelé neplní zodpovědně své funkce a my občané jsme v souvislosti s imigrační krizí v přímém ohrožení života.

Stát má především chránit životy, zdraví a majetek občanů a toto neplní a za plné podpory naší vlády koná pravý opak. Na naše území pronikají pod záminkou válečných imigrantů muslimští teroristé. V ISIS jsou lidé trénovaní v zahraničí a někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojsky v Iráku a později propuštěni. Jejich identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná, ale toto je jev, který je běžný u většiny muslimských imigrantů.

Osobně toto shledávám jako záměr. A tito lidé jsou aktuálně zapojeni do invaze muslimů do Evropy s jedinýma jasným cílem: destabilizovat evropské státy a rozpoutat válku v Evropě. Jejich výsledkem má být islamizace Evropy, tedy genocida původních obyvatel. Nemůžeme tomu všemu jen nečinně přihlížet a čekat na jistou smrt nás i našich rodin. Každý občan má právo bránit sebe, své blízké a svůj majetek. Například ústava Spojených států říká, že občané mají právo vlastnit a nosit zbraň; občané mají právo vytvářet milice, ovšem tyto milice musí být „dobře regulované“ (z kontextu se zdá, že jde o to, aby se milice nezvrhly v loupeživou bandu, což plně schvaluji). Vláda, která tato práva nerespektuje, je vláda tyranská a občané mají morální právo takovou vládu svrhnout. Proto je naprosto nepochopitelné chování našich politiků, kteří jsou instruováni americkou administrativou a dávají nám ji neustále různými formami za příklad, že se snaží nás občany plošně odzbrojovat, když si sami dobře uvědomují, že tím jen zvyšují potenciální riziko v případě napadení muslimskými teroristy, které oni sami, vědomě, do naší země za plné podpory EU vpouštějí.

Z okolních evropských států jsme svědky násilí, znásilňování žen a dívek a zabíjení ze strany muslimských imigrantů a není možné tolerovat k těmto zločinům přístup našich politiků, kteří toto vše ještě omlouvají. Je to hanebné a v případě, že naši politici zastávají názor a veřejně jej prezentují ve smyslu pochopení a omluvy těchto zločinů, stávají se taky zločinci. Nevolili jsme si politiky, potažmo vládu, proto, aby za našimi zády jednala a konala tak,aby nás svým přístupem ohrožovala na zdraví a na životech.

Vrcholem je vyjádření premiéra Sobotky, že je nezbytné manipulovat veřejným míněním ve prospěch imigrantů. Nebo že je bezpečnostní riziko pro ČR nulové. Na krizi se nelze přece připravovat v době krize, ale podle hesla “připraveným štěstí přeje” je nezbytné být po zkušenostech z okolních států připraven na krizové situace, které pochopitelně mohou nastat a nastanou.

Plně podporuji iniciativu Národní domobrany, podporuji ji jako žena, jako matka, jako vlastenka a jako politik a plně se ztotožňuji s jejími principy a podstatou.

Proto touto cestou vyzývám všechny politické partnery, kteří vnímají a uvědomují si závažnost aktuální situace, abychom se sjednotili a spojili síly, setkali se společně u kulatého stolu a začali jsme konstruktivně jednat o řešení této velmi kritické situace a spojili jsme všechny protestní akce v jednu masivní a přínosnou.

Prosím vás, abyste se v této době povznesli nad případné spory nebo jemné názorové nuance, které se mohou někdy vyskytnout a uvědomili si, co je pro naši zem a především pro budoucnost nás a našich dětí důležité.

Mým cílem a úkolem v Národní domobraně je jednat na úrovni vlády o změně ústavy, tak, aby Národní domobrana, například po vzoru Švýcarska, kde již desítky let efektivně funguje, byla součástí ústavy a plnohodnotným a respektovaným partnerem bezpečnostních složek.

Budu ráda, když naši političtí partneři vyslechnou moji výzvu a připojí se k nám, tedy k Národní domobraně, protože toto shledávám v této době jako jediné a smysluplné řešení imigrační krize, která nás dříve či později stejně jako okolní státy dostihne, nebudou-li urychleně přijata zásadní bezpečnostní opatření zahrnující ochranu hranic a nevpouštění muslimských imigrantů na území našeho státu.

Plně podporuji názory našeho pana prezidenta Miloše Zemana a tímto bych mu ráda jménem všech slušných lidí, vlastenců, chtěla poděkovat za jeho otevřený přístup k otázce imigrační politiky a především za to, že vždy stojí za svým národem.

Musíme vést politickou cestu naší země zpět k suverenitě a jako suverénní stát jsme povinni a je to pochopitelně i v našem zájmu jednat a spolupracovat se všemi tedy jak západními, tak východními partnery. Je nezbytné ukončit kolonizaci naší země a nadvládu americké administrativy, která náš stát aktuálně řídí.

Je hanebné, že si naši politici chodí pro instrukce na americkou ambasádu a dle jejich pokynů následně jednají v její prospěch, což je zásadně proti zájmům našeho státu, potažmo nás občanů.

Jako prioritní vnímám vystoupení z NATO a EU, jakožto zločineckých organizací, které naší zemi přinesly jen miliardové ztráty a velké problémy díky nutnosti se podvolit a to bezvýhradně bez ohledu na následky pro náš stát.

Jako řešení se nabízí spojení sil států V4, okamžité uzavření našich hranic a deportace muslimských imigrantů. Radikální situace si žádá radikální řešení. Obávám se ovšem, že je to v rozporu se zájmy a plány naši vlády.

Je to tedy, vážení občané, političtí kolegové a partneři, v našich rukou, protože jen my sami si musíme rozhodovat o tom, jakým směrem se bude politika naši země nadále ubírat a jen my sami si budeme řídit naši budoucnost.

Nejsme a nebudeme ničí nevolníci ani otroci a podvolovat se psychopatům a fanatikům, kteří se rozhodli zničit Evropu, nebudeme.

Nela_Liskova