Byla policie zneužita k politickým účelům?

Národní demokracie požaduje, aby byla kontrolními orgány policie důkladně a objektivně vyšetřena událost, ke které došlo v sobotu 6. února 2016 v Thunovské ulici, před domem č. p. 182/9. Na tomto místě došlo kolem 15. hodiny ke střetu mezi dvěma skupinami demonstrantů, přičemž jedna skupina asi dvaceti maskovaných osob, označovaných médii jako „pravicoví extrémisté“ či „neonacisté“, se zcela evidentně nechala řídit mužem v civilu, který byl později identifikován jako policista. Jeho příslušnost ke kriminální policii potvrdil i mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Jak z pořízených videozáznamů, tak podle výpovědí očitých svědků bylo zřejmé, že muže v civilu maskované osoby na slovo poslouchají, jeden z maskovaných mužů dokonce bez problémů vstupuje do budovy č. p. 182/9, patřící podle výpisu z katastru nemovitostí ministerstvu vnitra. Na místě se nenacházel ani antikonfliktní tým, ani těžkooděnci, kteří akce tohoto typu běžně doprovázejí. Na místě bylo pouze sedm uniformovaných policistů v běžné výstroji, kteří by skutečnému střetu dvou znesvářených táborů těžko mohli zabránit. Pokud by to ze strany policie nebyla řízená provokace, jednalo by se o diletantismus, který mohl ohrozit život a zdraví nejen demonstrantů, ale i samotných policistů. Podivných nesrovnalostí by se dalo najít více.

Vyjádření policie, že výše zmíněný „odvážný“ kriminalista se maskované muže snažil přesvědčit, aby neútočili, a že si za své konání zaslouží poděkování od svých nadřízených, považujeme za výsměch všem občanům a evidentní podcenění jejich inteligence.

Situace je o to vážnější, že podobná skupina zakuklenců spojovaných s „pravicovými extrémisty“ měla údajně podpálit i tzv. komunitní centrum Klinika, tedy doupě zmatených multikulturních levičáků. Celá tato událost tak může být zneužita k diskreditaci veřejných protestů proti protinárodní politice současné vlády a ke zvýšení represí vůči vlastenecky smýšlejícím občanům, kteří se nebojí postavit na obranu naší kultury a svobody.

V případě prokázání, že šlo o policejní provokaci, požaduje Národní demokracie přísné potrestání iniciátorů této akce, okamžité odstoupení ministra vnitra a odvolání policejního prezidenta.

Předsednictvo Národní demokracie