Projev polských přátel z hnutí Falanga na Táboře lidu 15. srpna na Vyšehradě

Dámy a pánové, soudruzi a přátelé!

Dnes stojíme s vámi, jako členové polské Falangy, tak jako vy jste stáli s námi v Krakowě 4. července.

Rostoucí spolupráce mezi našimi hnutími, mezi polským a českým národním hnutím je jasným příkladem spojování se vlastenecké fronty evropských národů.

Proč potřebujeme tuto společnou frontu, nejen v centrální Evropě, ale na celém euroasijském kontinentě? Tak jak dnes vidíme v krásném městě Praze, naše národy jsou pod tlakem a neustálým útokem globalizace a liberálního systému. Liberalismus využívá slabé, choré a znepokojené, aby zlomil náš odpor, aby nás zesměšnil a vzbudil v nás pocit viny jen proto, že si vážíme naší historie a identity! Nesmíme se vzdávat a proti všem urážkám a obviňování se postavme s hrdostí! Dobře víme, že není možný kompromis s tímto systémem. Náš odpor roste každým dnem, ale situace je strašlivá. Západní kolonialismus a kapitalismus ničí ekonomiku v našich zemích, nutí nás k přijímání stále většího počtu imigrantů jen proto, aby zbrzdil náš rozvoj. Tento nádor, tyto praktiky a nelidský systém zabíjí naše národy – jak ve smyslu fyzickém tak i duchovním.

Lidé nechtějí žít a mít děti v zemích pod kapitalistickou a liberální botou. Abychom přežili, musíme vyhrát tento boj! Musíme posílit mezinárodní spojení mezi identickými hnutími v celé Evropě – při plné úctě k národním rozdílnostem – a nepřipustit kompromis s liberalismem. Tak dosáhneme klíčového východiska k vítězství v tomto nerovném boji. Nemáme mnoho, jsme ale mladí – naše mládí, naše aktivita a fanatismus jsou nejmocnější zbraně! Polsko, Mládí, Revoluce! Děkujeme velmi za pohostinnost.

Czolem Wielkiej Polsce! Vlasti zdar!
Falanga

Překlad z polštiny Jin.F.

DSC_5049