První tábor lidu – demonstrace proti imigraci

První tábor lidu a demonstraci proti imigraci zorganizovala včera v Praze, na Václavském náměstí, Národní demokracie, spolu s dalšími politickými subjekty, sdruženými v Národním kongresu. V podstatě se jednalo o nastartování….

série protestních akcí proti politice Bruselu, o snahu sjednotit opoziční politickou scénu a donutit vládu, aby přehodnotila svoji politiku ignorace veřejného mínění a začala KONEČNĚ hájit zájmy České republiky.

O akci referovala média hlavního proudu nejrůznějším způsobem. Jako obvykle byl snížen počet účastníků o více než polovinu a jako obvykle – při podobných akcích, které neorganizují ty „správné“ politické strany – byli účastníci dehonestováni a označení „zavrženíhodným“ termínem NACIONALISTÉ. A protože, jak říká staré čínské přísloví: „Jeden obraz vydá za tisíce slov“, byla vybrána ta správná fota: na jedné straně dva hodní trpitelé – spravedliví vrhači vajec, sražení policií k zemi, tedy ti, kteří tady nácky nechtějí, a na druhé straně křičící a šklebící se „náckové“ – dle vybraných fotografií „samo zlo“. Také byl použit další obvyklý a rafinovaný fígl – masivně byly publikovány některé osamocené (a někdy opravdu nevhodné) výkřiky, které sice zazněly, ale v davu 700 až 1000 mnohdy rozhořčených lidí je prakticky nemožné, aby k tomu nedošlo. Summa summarum – vyznění bylo následující: „Slušný občan by si s takovou extremistickou cháskou zadat rozhodně neměl!!!“

Co ale na demonstraci opravdu zaznělo?

Na úvod zaznělo zamyšlení, co znamená slovo VLAST: „Je to ta část země, která nám – obrazně řečeno –  byla dána Bohem, protože jsme se zde narodili, máme zde své předky a žijeme tu. A právě proto máme osudovou povinnost se o naši vlast s láskou starat. Jsme tu DOMA a máme tu své kořeny. Jsme chráněni v české kotlině – obklopené horami. Jsme jeden z mála národů, který si nikdy nepřivlastňoval cizí bohatství, nezabíjel lidi pro půdu, na které by chtěl žít sám, nikdy jsme nikoho nekolonizovali, nezotročovali a nežili z cizí práce – jen z vlastní a jen z toho, co jsme sami vybudovali.“

Jako první mluvčí vystoupil poslanec Tomio Okamura: „Hrnou se na nás statisícové hordy nepřátelských vetřelců a náš strach je oprávněný. Je to otázka našeho přežití a našeho bytí či nebytí. Vlastenectví už nesmí být sprosté slovo. Pokud nebudeme chránit svou zem a svůj národ, tak zahyneme.“

Předseda strany Národní demokracie Adam Bartoš zdůraznil, že: „Po vládě České republiky požadujeme, aby přijala tato opatření: okamžitě uzavřela státní hranice, na ostrahu hranic využila volné kapacity všech bezpečnostních složek – včetně armády, znovu zavedla hraniční kontroly, vypověděla Schengenskou smlouvu a především vypsala referendum o vystoupení České republiky z EU.“ Dále uvedl, že„Národní demokracie spolu s dalšími stranami Národního kongresu považuje příliv uprchlíků ze zemí kulturně a sociálně vzdálených za velmi vážné ohrožení politické, ekonomické a bezpečnostní stability naší země. Protože tato nepřirozená invaze migrantů, vyvolaná agresivní politikou USA a NATO, která ve svém důsledku politicky a ekonomicky destabilizuje země třetího světa, není ze strany Evropské unie adekvátně a s patřičným důrazem řešena, Národní demokracie vyzývá vládu České republiky, aby začala vzniklou krizi aktivně řešit dříve než bude naše země uvržena v chaos.“

Jedním z dalších řečníků byl také zpěvák, skladatel a textař Aleš Brichta.

Během demonstrace opakovaně zaznělo, že uměle vytvořený koncept pod názvem „imigrační politika“ má za cíl nejprve oslabit jednotlivé národy Evropy a poté vyvolat v podstatě novou náboženskou válku. Současná většina imigrantů se „ekonomickými a islámskými“ imigranty pouze nazývá. Mají notebooky a moderní telefony – a naopak nemají zhola nic společného s původním islámským učením. Slovo solidarita je v tomto kontextu pouze zneužíváno a současná podoba radikálního islamismu má s původním islámem podobného asi tolik – jako měly kdysi čarodějnické procesy s původním křesťanstvím.

Leitmotivem celé demonstrace bylo, že abychom se vyznali v tom, co se reálně děje na planetě Zemi, musíme mít nezbytné znalosti, nesmíme se nechat zmást falešnými informacemi a při obraně vlastních zájmů musíme být už konečně odvážní a jednotní – nic jiného nám totiž nezbývá. Máme plné právo bránit vlastní zem, v níž jsme se narodili, před nesmyslným – a Evropskou unií záměrně podporovaným – přílivem uprchlíků. Musíme chránit sebe, své rodiny a mír na Zemi – ale nesmíme se nechat vlákat do plánované nové náboženské války a nechat se zneužívat.

Na závěr celé akce zazněla hymna a tato slova: „Vždy bychom měli mít sílu prosazovat v životě vždy ty nejlepší lidské vlastnosti – tedy odvahu, čest, velkorysost a laskavost. A měli bychom se řídit slovy Mistra Jana Husa: „Uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu a braň pravdu!“

proti islamu 1