Srovnávat emigranty z ČSSR se současnou migrační vlnou může jen demagog

Častým argumentem sluníčkářů, pravdoláskařů a dalších oikofobů je tvrzeni, že máme morální povinnost přijímat imigranty, protože jiné země za minulého režimu přijímaly ty, kdo emigrovali z ČSSR kvůli komunismu.

No, nevím tedy, kolik Čechů a Slováků tehdy přijaly země v Africe a na Blízkém východě a jestli vůbec můžeme mluvit o nějaké morální povinnosti vůči těmto zemím, odkud k nám imigranti proudí. Vím ale, že srovnávat tehdejší a současnou migrační vlnu může jen někdo, kdo naprosto ignoruje skutečnosti.

Porovnejme třeba skladbu těch, kdo tehdy utíkali z ČSSR, s těmi, kdo se teď snaží dostat do evropských států. Za minulého režimu od nás zpravidla emigrovali lidé, kteří neměli problém se přizpůsobit pravidlům ve státech, kam přišli. Mezi nimi často byli i vědci, inženýři, spisovatelé, umělci a další podobní lidé, kterým se okolní země nebránily, protože jim mohli být ku prospěchu. Kolik inženýrů ale můžeme napočítat v současné imigrační vlně? A nebo se zeptám ještě jinak – kolik v té současné vlně vůbec najdeme lidí, kteří se chtějí přizpůsobit naší kultuře a chtějí zde pracovat? Já si myslím, že takových je tam minimum.

A abych nemluvil jen obecně, mám tu i jedno konkrétní srovnání. Mezi těmi, kdo za minulého režimu emigrovali na Západ, byla i moje teta. Stejně jako mnozí další členové mé rodiny i ona zcela oprávněně nenáviděla socialistický režim, a proto se počátkem 80. let rozhodla utéct do SRN. A právě zde si můžeme ukázat rozdíly mezi její emigrací a současnou vetřeleckou vlnou:

Teta emigrovala proto, že jakožto svobodomyslný člověk nemohla dál žít v totalitním státě. Nikoliv proto, že by se chtěla obohatit.

Teta se nepřestěhovala do Německa proto, aby tam šířila socialismus, ale naopak proto, že před ním utíkala.

Teta tam hned po svém příjezdu začala pracovat. Nesnažila se přiživit na bohatém sociálním státu.

Teta neměla problém se přizpůsobit německým zákonům a respektovat tamní kulturu. Nechtěla přizpůsobit místní předpisy a kulturní zvyky jejím zájmům.

Teta nevyhazovala jídlo a vodu, které v Německu dostala, naopak si vážila všeho, co tam měla.

Teta si neobstarávala falešné doklady, naopak se snažila získat pobyt v SRN zcela legální cestou.

Teta nevyhrožovala, že zapálí byt, ve kterém po svém příjezdu do Německa začala bydlet.

A takhle bych mohl pokračovat dál. Něco takového je zkrátka v ostrém kontrastu se současnými ekonomickými migranty, kteří v mnoha případech odmítají pracovat, mají jen nataženou ruku pro peníze z evropských sociálních států, pohrdají nabízeným jídlem a snaží se sem zavést svoji kulturu, která je mnohdy nerozlučně spjatá s radikálním islamismem.

Tuto vetřeleckou vlnu může s emigranty z ČSSR srovnávat jen naprostý demagog, který buď nezná skutečnosti, nebo je úmyslně přehlíží. Není ale nijak překvapivé, že takovými demagogy se to hemží právě mezi oikofoby a xenofily z kartelu KDU-ČSSD-SZ-09-bude-líp, kteří sem imigranty chtějí za každou cenu dostat.