28. říjen a 97 let samostatnosti

28. října 1918 byl vyhlášen samostatný Československý stát. Ovšem v tuto chvíli není vůbec vyloučeno, že za tři roky – když bychom mohli slavit sté výročí – nemusí být po našem státu už ani památky. Zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN Peter Sutherland začátkem října oficiálně sdělil, že národní suverenita je jen „iluzí“ a pouhou „pověrou“, s níž se musí skoncovat. „A to znamená skoncovat s historickými vzpomínkami a představami o své vlastní zemi a uznat, že my všichni jsme jen součástkami lidstva.“

Kontinuita historie a ducha národa je totiž systematicky narušována. Obyvatelstvo je ohlupováno. Stále je vše „nové“: nové interpretace historie, nové problémy, nové elity, nové celebrity, nové tváře, kindermanagement na ministerstvech, v průmyslu, v ekonomice atd., cílené odstavování starší generace, která má (prý bohužel) životní zkušenosti a paměť. Cílem je absolutní nestabilita společenského systému směrem ke zvýšení napětí sociálního i ekonomického. Děje se tak naprosto ve všech oblastech života a děje se tak cíleně.

Rozbití národní suverenity významně podporuje současný informační prostor, který agresivně vnucuje jediný správný názor. Události jsou překrucovány a zamlčují se určitá fakta. Jakýkoli jiný názor než „oficiální“ je prohlašován za nepřátelskou propagandu, se kterou je třeba bojovat.

Neziskovky jako nejvyšší autority

Zásadním globálním faktorem při ničení národních států se staly tzv. neziskovky. Jsou to mezinárodní dobře financované organizace. Mají sítě a spojence – média, akademickou obec, legislativu, etnické a politické zájmové skupiny. Bez demokratické legitimity ovlivňují vnitřní politiku států. Vždy se identifikují s institucionalizovanými mezinárodními normami a s cíli nadnárodních organizací. Médii jsou neziskovky nejen staveny na roveň státním orgánům, ale stále častěji začínají být pojímány, jakoby byly českým státním orgánům nadřazeny.

Společenské procesy nejsou spontánní

Mainstreamová média formují a manipulují politické nálady společnosti na základě korporátních objednávek. To vše je realizováno najatými technickými psychology – specialisty, kteří jsou zaměřeni na parametrizaci a na řízení kolektivního podvědomí.

Obvykle se říkává, že poptávka vynucuje nabídku, ale při formování společenských nálad naopak nabídka vynucuje poptávku. Dnešní společenské procesy nejsou spontánní, ale jsou řízené skrze mainstream, skrze filmy a reklamu.

Média nutí lidi, aby poslouchali a vstřebávali informace, které však slouží k jejich vlastnímu zničení – a to jak psychické struktury osobnosti (neustálé krváky, horory a drastické filmy), tak i existenční (neustálé nabídky finančních úvěrů a půjček apod.). A lidé to už nevnímají! Jedná se o cílené ohlupování obyvatelstva prostřednictvím vzdělání a kulturních programů. Postupně se tak snižuje racionální úroveň obyvatelstva. (Cílem je patrně to, k čemu v USA došlo již v 80. letech, kdy průzkum zjistil, že většina lidí nepozná, zdali se v TV jedná o reklamu anebo o zprávu. Dokonalé!)

Výše uvedené skutečnosti by měly být důvodem obav o existenci naší země a to obzvlášť v souvislosti s nelegální migrací. Viz například koncepce vytvořená střediskem pro vědu a mezinárodní otázky na Harvardu pod názvem „Strategicky dirigovaná migrace jako válečná zbraň“, v níž se konstatuje, že běženci jsou specifický typ zbraně – v podstatě proti národním státům – která může být úspěšně nasazena za války i v míru. Mějme všechna tato fakta na paměti, až zítra budeme slavit 97. výročí vzniku naší samostatné země.

Tabor_lidu