Stanovisko Národní demokracie ke konfliktu na Ukrajině: Vláda ČR ohrožuje národní bezpečnost

Národní demokracie důrazně varuje před zapojením České republiky do konfliktu na Ukrajině. Jedná se o spor mezi Ruskou federací a Ukrajinou, který se z hlediska mezinárodního práva veřejného netýká záležitostí České republiky, a zanícené vměšování se České republiky do tohoto sporu, jež předvádí česká vláda, ohrožuje naši národní bezpečnost.

Ukrajina není členem NATO, proto nemá opodstatnění jakákoli intervence státních orgánů České republiky. K bojům na Ukrajině by se ústavní orgány neměly politicky a vojensky stavět jinak, než proklamací neutrality ČR v této záležitosti. Odmítáme, aby ČR jakkoliv napomáhala eskalaci tohoto konfliktu. Je to v souladu s naším dlouhodobým programem, v němž podporujeme neutralitu našeho státu.

Odmítáme také hysterickou mediální kampaň o „agresivním Rusku“ a „nevinné Ukrajině“, neboť pravda ani v tomto případě není černobílá. Za destabilizaci Ukrajiny nesou zodpovědnost v prvé řadě Spojené státy americké, bez jejichž podpory „Majdanu“ v roce 2014 by k dnešní situaci nedošlo.

Předsednictvo Národní demokracie, 26. února 2022