To jsou časy! ROMEA útočí na Adama B. Bartoše

Tak podle sdělení  lžiprávní ČT24 ze 7. srpna 2015 podalo sdružení ROMEA podnět Policii ČR k šetření návrhu předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše, aby v Terezínské pevnosti byli soustřeďováni nelegální vetřelci, kteří pronikli nezákonně na území našeho svrchovaného státu. Než je odlifrujeme zpět. Na návrhu nelze spatřovat NIC špatného, je naopak velmi konstruktivní.

Ale co chtít od takové organizace, jako je ROMEA?

Sdružení ROMEA samo sebe na svých webových stránkách prezentuje „jako dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti“.

To musíš, čtenáři, číst takto: zbytečné a drahé sdružení parazitů přisátých na veřejné penězovody, které má na programu předstírat činnost ve prospěch zejména cikánského etnika, avšak těžko se může prezentovat výsledky, již vůbec ne úměrnými stovkám milionů korun, které jejich pařáty za dobu její existence protekly. Stačí se podívat kolem sebe.

A ten podnět? Opět kouzlo nechtěného. Inu vzdělanost a poznání není některým skupinám vlastní, zejména když jejich reprezentanti Terezín naposledy pravděpodobně nejspíš navštívili za účelem odcizení bronzových tabulek z pietního místa. Co chtít od hlupáctví a nevzdělanosti?

Nelze se tedy divit, že historii pevnosti, založené r. 1780 Josefem II. za účelem ochrany přístupové cesty, kterými během prusko-rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska, vojenské pevnosti s kapacitou až 11 tisíc mužů posádky, ROMEA zužuje na epizodní a smutné zneužití v průběhu druhé světové války, kdy hlavní Velká pevnost sloužila jako židovské ghetto a Malá jako věznice pražského gestapa. Možná zde sloužil i některý z předků bojovnice za práva imigrantů Angely Merkelové. Její sebemrskačská, destruktivní a proti německým zájmům nepřátelská politika by tomu napovídala. Inu, nejspíš špatné svědomí.

Nemyslím si, že by se kriminálníci = nelegální vetřelci, kteří si usmyslí, že zkrátka budou u nás žít, že je budeme živit, šatit, poskytovat jim lékařskou bezplatnou péči a ještě napomáhat jejich nežádoucímu rozmnožování, měli být ubytováváni v hotelu Hilton. Pokud opravdu přicházejí z tak tristních podmínek, jak se nám pokouší namluvit, mělo by jim stačit na prvním místě bezpečí, potom kavalec a suchý chleba s vodou. O to ostatní se musí vlastní prací přičinit.

V našich zeměpisných šířkách by nadále mělo platit, že „bez práce nejsou koláče“. Žel, nadále zde je již velmi početná a neustále se vesele množící skupina nepůvodních obyvatel, která tento princip nectí a díky pokřivenému a k pracujícím lidem nepřátelskému a nespravedlivému sociálnímu systému jí parazitický a bezpracný způsob přežívání na úkor ostatních připadá naprosto normální. No a na zájmy právě této skupiny je přece ROMEA, jak i její název přímo napovídá, zaměřena!

(Dodatek: Možná by ROMEA měla zažádat i o policejní stíhání radnice v Augsburku, která vznesla obdobný požadavek na využítí koncentračního tábora v Dachau. To jí ovšem židovské organizace okamžitě zkritizovaly… Na Dachau nám nesahejte, ten je náš, ten si nečistou krví znesvětit nenecháme!)