Projev Víta Skalského na Táboře lidu Plzeň

Mnozí z vás pamatují období normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech. Ti mladší o této době alespoň slyšeli v okruhu svých blízkých. Toto období bylo měkkou totalitou. V této době byl nedemokratický diktát vůči naší společnosti na mnohem nižší úrovni. Za socialismu nebyly pošlapávány naše hodnoty a práva tak, jak je tomu pod správou EU.

Principem totality je celkové řízení osudu národů i jednotlivců, bez ohledu na jejich skutečný zájem. EU se schovává za demokratický nátěr, ve své podstatě se však jedná o instituci tvrdě totalitní. Evropská Unie se schovává za název ‘Evropská‘, přitom je extrémně protievropská. Důvodů pro toto tvrzení je celá řada, nebudu je rozvádět. Nám na tomto shromáždění jde především o řízenou imigraci do Evropy, která je plně v režii EU.

Podmínky pro imigraci trvají již mnoho let. V tomto smyslu jde o přelidněnou hladovějící Afriku a o válečné konflikty v islámských zemích, které probíhají pod taktovkou americko-sionistické mašinérie. Do minulého roku imigrace z těchto oblastí byla plíživá, pomalejší a neorganizovaná. V letošním roce došlo k prudké změně.

EU se nám snaží vsugerovat, že nová imigrační vlna je spontánní, že jde o jakýsi osud, kterému se musíme podrobit.

EU se nám snaží vnutit, že jde o uprchlíky před válečným běsněním, že jde o ženy, děti a staré lidi.

Skutečnost je však taková, že páteří imigrace jsou černí bojovníci ze Střední Afriky a džihádisté z arabských zemí. Pár jedinců, kteří skutečně válečné uprchlíky představují, jsou pak chazarskými médii ukazováni jako typičtí představitelé této vlny. Jiné, většinou amatérské záběry nám však ukazují něco jiného. Vidíme mladé, dobře živené, agresivní černochy a Araby.

Evropskou unií řízená imigrace zjevně nemá charitativní povahu. Jedná se o útok na Evropské národy, jde o útok na naši tradiční Evropskou kulturu. Motivy na pozadí jsou čitelné. Rozmělněné Evropské národy lze lépe ovládat, případná politická neposlušnost Evropanů bude vyloučená. Evropané budou mít svých starostí dost při astronomickém nárůstu kriminality a při možných pouličních střetech.

Imigrace do Evropy nemá charitativní povahu, není spontánní, a je evropskou veřejností odmítaná.

Přesto organizace imigrace běží jak na drátku. Instituce Evropské unie nejsou jistě v této záležitosti posledním činitelem, instituce EU jen slouží nadnárodní oligarchii. Přesto, právě Evropské unie je možné se zbavit. Naše požadavky jsou jednoznačné!

• Požadujeme okamžité vystoupení z EU!
• Musíme hned uzavřít hranice naší země!
• Všichni imigranti musí z naší země odejít!

Tyto požadavky jsou demokratické, dnes podporované většinovým veřejným míněním. Bohužel, jedinou možností jak je prosadit, je masivní, všelidový odpor.

Protestní pochody, různé demonstrace, blokády proevropských institucí jsou zatím mírnější formou odporu, která musí varovat zločinné politiky. Slušní občané musí dále izolovat kriminální lobby, která u nás imigraci podporuje. Toto vše musíme udělat sami. Dnešní setkání není v žádném případě poslední. Odpor proti imigraci a Evropské unii se začal rozlévat do všech našich měst a nesmí zastavit – musí trvat až do vítězného konce!

Znovu zdůrazňuji, toto setkání není v žádném případě poslední, odpor musí trvat! Právě Tábory lidu, tak jak je organizuje Národní demokracie spolu s dalšími politickými institucemi jsou ideální příležitostí pro vyjádření vzdoru. Zatím jen v této mírné podobě.