Tábor lidu Plzeň: Protestní výzva Československých vojáků v záloze proti válce

My, českoslovenští vojáci v záloze a především občané České republiky, důrazně vyzýváme Vás, poslance a senátory Parlamentu ČR, abyste zabránili přijetí novely branného zákona v navrženém znění. Novelizace předpisu č. 585/2004 Sb., zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v navržené podobě by ohrozila nejen vojáky v aktivní záloze, vojáky v povinné záloze dle stávajícího znění, ale i životy všech občanů naší země.

Kromě v médiích diskutovaného skandálního tématu odvodů žen pod rouškou genderové rovnosti se v novele počítá i s přijímáním zahraničních posil do Armády ČR! Tímto aktem by bylo zajištěno vtažení naší armády a země do případného krvelačného konfliktu, dokonce i bez účasti českých vojáků, kteří by odmítli bojovat za cizí, často neokoloniální, korporátní a jiné pochybné zájmy.

Ostře se ohrazujeme od záměru nasazovat naše životy za cizí zájmy mimo území našeho státu pod falešnou vlajkou zajišťování spojeneckých závazků! Takové Vaše případné rozhodnutí, k němuž Vám žádný volič nedal mandát, bychom museli důvodně považovat za vlastizradu!

Jsme vojáci vycvičení pro obranu a ochranu naší země a občanů České republiky. Nevyjadřujeme touto protestní výzvou svůj strach či obavy o své životy, jelikož ctíme naši přísahu vlasti a věrnost lidu. Ukazuje se však, že politika Evropské unie a NATO směřuje k destabilizaci a porušení příměří v Evropě. V rozporu s vlastními deklaracemi nevede svoji politiku jako obrannou, ale naopak útočnou.

Zároveň Vás žádáme, abyste okamžitě přehodnotili imigrační politiku státu pod tlakem EU a zaúkolovali vládu a odpovědné orgány k důslednému dodržování norem ve smyslu dosavadní právní úpravy, a to bez jakýchkoliv výjimek. Svými potenciálními důsledky zjevně poškozuje naše národní zájmy a rozbíjí naše národní tradice, společenské hodnoty a odkaz našich předků.

Současná krize s imigranty, zejména z Afriky a Blízkého východu, bude do budoucna vyžadovat obrovské úsilí na udržení klidného stavu. Pokud bude počet migrantů nízký, tak předejdeme neřešitelnosti možných budoucích problémů a konfliktů, které se díky neslučitelnosti zcela odlišných kultur a ideových náboženských rozporů jeví jako časovaná bomba.

Nemáme nic proti náboženským svobodám, ale pod praporem islámu jsou různými fanatiky a extrémisty páchána ta největší zvěrstva po celém světě. Nepodléháme ani současné hysterické islamofobii. Uvědomujeme si, že jde pouze o jeden z nástrojů, jak nás vtáhnout do bratrovražedných konfliktů a válek. Avšak mnohá ustanovení islámské šaríi, potlačující základní lidská práva a svobody v našem demokratickém pojímání, jsou v přímém protipólu s antickým a křesťanským odkazem naší západní civilizace.

Radikální skupiny islamistů z tzv. Islámského státu, podporované dle posledních mediálních zpráv v pozadí přímo Pentagonem, a také korporátní a občanské války a operace „false flag“, vyvolané „Západem“ v čele s USA, stojí za aktuální uprchlickou krizí. Nikdo není nyní schopen odlišit běžence, kteří do Evropy přicházejí v míru, z humanitárních nebo ekonomicky zištných důvodů, za účelem politického azylu, od těch, kteří jsou do Evropy infiltrováni jako vycvičení vojáci s předem zadanými úkoly. Díky neschopnosti zvládnout identifikaci uprchlíků a nenastavením řádné imigrační politiky lze předpokládat, že stejná krize, která dnes zmítá Afrikou a Blízkým východem, se brzy přenese i do Evropy a kam potom budeme utíkat my (a Vy), páni poslanci?

Jako občané a voliči apelujeme na Vás, neboť zásadně nesouhlasíme, aby se Česká republika stala další takzvanou multikulturní zemí, a to jen díky diktátu Evropské unie a USA. Kroky bruselských předáků EU jasně vedou k destabilizaci i v zemích bývalého východního bloku, ve kterých dosud není zaveden multikulturní život v míře, jakou prožívají státy západní a severní Evropy.

Prozatím nemáme stejné problémy, jako je znají ve Francii, Anglii, Švédsku, Dánsku, Německu, Belgii či Nizozemsku. V těchto zemích se jasně ukazuje, že experiment s přistěhovalectvím a nenastavení řádné imigrační politiky vůbec nefunguje! Proto žádáme, aby naše země zavedla ihned adekvátní mimořádné opatření spojené s ostrahou státní hranice v souladu s právem EU, neboť to vyžaduje zachování vnitrostátní bezpečnosti. Na  zabezpečení tohoto úkolu jsme my, vojáci v záloze, ochotni se v součinnosti s ozbrojenými složkami i aktivně podílet.

Jestliže však nebude neprodleně(!) zajištěna ochrana Schengenského prostoru, požadujeme, aby Česká republika vystoupila nejen ze Schengenu, ale dokonce i z Evropské unie.

Pokud není ve Vašich silách postavit se za nejširší vrstvy společnosti, odmítáte hájit občany, kteří platí Vaši existenci a nečinnost ze svých daní, nerespektujete vůli lidu, jediného suveréna státní moci, na kterém – v souladu s Ústavou – stojí a zároveň padá i Vaše politická moc, žádáme Vás, abyste okamžitě přijali zákon o všeobecném referendu. Nebudete pak muset mít obavy ze stranické šikany a nadnárodních lobby, jelikož veškerá odpovědnost padne na hlas lidu.

Pokud nepodniknete nic a nadále budete odstraňovat demokratický řád, počítejte s tím, že ponesete plnou vinu za následky, které budou Vašimi rozhodnutími nebo naopak nečinností způsobeny. A důrazně Vás upozorňujeme, že by bylo za takových okolností zcela nezbytné brát Vás k plné odpovědnosti.

Za 1. Československý prapor vojáků v záloze

Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, velitel praporu

tato výzva byla přečtena na táboru lidu v Plzni dne 5. 9. 2015