Václav Jan: PŘEKLAD KALERGIHO TEZÍ DO ŘEČI POLITICKÉ KOREKTNOSTI

Jsou zhruba dva typy lidí, kteří dělají pro současnou liberalistickou plutokracii politický public relations (i když to většinou vypadá spíš jako pouťová reklama) – profesionální copywriteři a užiteční idioti. Jsou to dva mimořádně odpudivé typy lidí, a pokud by náhodou došlo k jakékoli změně v rozložení geopolitických sil, nestačíme se divit rychlosti jejich „hodnotové“ transformace. Ti první změní dosud neochvějnou ideovou orientaci, jakmile se za lhaní začne platit třeba v jüanech namísto dolaru, ti druzí dychtivě nasají nová sofismata respektovaných autorit a jako první uvěří v nově uzákoněné náboženství.

Evropské hodnoty začnou varovat před politiky, kteří nás zákeřně táhnou na Západ. Hlídací pes podpoří nová opatření na blokaci protičínských trollů na webu. Václav Moravec se svými hosty budou na ČT24 ustaraně dumat nad tím, jak dalece může washingtonská nebo bruselská propaganda manipulovat myšlení nevinné mládeže, a jak to ohrožuje naše nerozborné přátelství s Pekingem. NÚKIB vydá důrazné varování před používáním amerických technologií v kritické infrastruktuře státu a důrazně doporučí úřadům i soukromníkům využívat výhradně zařízení firmy Huawei. A Milion chvilek pro demokracii vydá prohlášení s názvem „Jednou provždy NE stínům Ameriky“ (tenhle slovník oni opravdu používají).

A přesně tihle lidé se smíchem popadají za břicho, když slyší třeba o tom, že je Evropa přenárodňována podle ideálů globalizačních aktivistů, jakým byl Coudenhove-Kalergi. Vysvětlí vám, že je to čistě spiklenecká teorie, a že ve skutečnosti přece probíhají zcela jiné geopolitické procesy. A potom přesně popíší příznaky právě probíhající realizace Kalergiho plánů, nicméně použijí přitom politicko-korektní terminologii, takže mají pocit, že popisují něco úplně jiného. Domnívají se totiž, že když se něco jinak nazve, změní se tím i realita, jako když se z „Cikána“ proměnou v „Roma“ stane zcela jiná bytost. Řídí se biblickým „Na počátku bylo slovo“.

Když někdy mluvím o tzv. negroizaci Evropy, není to ani můj rasismus, ani spiklenecká teorie, dokonce ani můj nápad. Jen tím poukazuji na „vizionářskou“ terminologii, jakou používal už skoro před sto lety zapálený internacionalista Kalergi. Vtip je v tom, že to bylo ještě v dobách před vynálezem politické korektnosti, která teď funguje jako kouzelný plášť, pod nímž by se moderní globalisté chtěli i se svými plány stát neviditelnými. Používají k tomu mlhavou terminologii, v jejímž bezpečném prostředí lze Kalergiovské názory schovat za bezobsažné fráze a spasitelská hesla.

V některých tematických okruzích lze vysledovat i opačný trend, kdy výrazivo dnešních učedníků je v některých ohledech otevřenější a přímočařejší, než bývalo mistrovo snobské filozofování. Tady se posun v čase, jak je sen proměňován v realitu, odráží v rostoucích ambicích a agresivitě neoliberálů. V jazyce se projevuje jistota daná všeobecnou konkretizací priorit a vyšším stavem „revolučního vědomí“, jakož i prostá netrpělivost, která vždy roste s vidinou blížícího se završení díla.

Přináším stručný „překlad“ několika stěžejních Kalergiho tezí do jazyka politické korektnosti. Přesněji řečeno jde o srovnání myšlenek duchovního otce panevropeismu s názory raženými dnešními normotvornými elitami na různých úrovních. Je to důkaz, že dnešní oficiálně podporovaný a vytvářený diskurz je doslovným naplněním Kalergiho zvrácených snů o šťastné budoucnosti Evropy, obývané smíšenou, pacifikovanou asijsko-negroidní rasou. Vývoj je kontinuální, změnil se jen slovník používaný k jeho popisu, respektive k jeho zdokonalení či zamlžení.

Kalergiho výroky (zvýrazněný text) pocházejí z jeho díla Praktický idealismus (1925), a jsou převzaty z publikace Globální pakt a další texty o migraci (vyšlo v Národovecké knihovničce v prosinci 2018), která přináší plné znění paktu, jeho analýzu z pera Zdeňka Chytry, a ve výmluvném kontextu právě charakteristiku Kalergiho osobnosti a díla od Adama Bartoše.

Člověk křížený v geneticky monolitní komunitě je jednodušný. Kříženec je vícedušný.“

„Mnohonásobné mísení mezi jednotlivými lidskými plemeny je pro lidskou společnost význačným přínosem. Díky tomu se vytváří tělesně i duševně zdravé a vyspělé populace.“

(Přírodopis pro 8. třídu základních škol a víceletá gymnázia, Vaněčková a kol., 2006)

Nekříženci přinášejí imperializmus a kolonizaci, kříženci přinášejí soucit a pokoru.“

Na začátku školního roku se podívej na všechny žáky a všimni si, že každý z nich je jiný a že tato rozmanitost je krásná věc. Je to naděje pro lidstvo. Míšení je vzájemné obohacování.“

(z francouzské knihy „Tati, co je rasismus?“, jejíž šíření podporuje Evropská unie i vláda ČR, která knihu zařadila do vládní kampaně boje proti rasismu, česky 2004)

Na konferenci na univerzitě v Bristolu, kterou pořádala Poradní skupina pro černošské, asijské a minoritní etnické učitelské sbory na bristolské univerzitě byl vznesen požadavek, aby lektoři přezkoumali a uznali „destruktivní roli bělošství“.

(dailymail.co.uk)

Utvoří se kroužek, vedoucí dětem sdělí některé informace o globalizaci a migraci a po kruhu se pošle globus (může v šeru kolovat rozsvícen). Pustíme tichou hudbu, např. Beethoven – Óda na radost (Hymna EU).

Informace ke sdělení: Víte, děti, že náš život je propojen se životy jiných lidí na celé planetě?

(Jana Peštová: Výchova ve školní družině jako pomoc dětem utvářet a rozvíjet postoje vůči příslušníkům jiných ras a etnik žijících na území České republiky, bakalářská práce)

Demokracie vznikla z rozpaků, ne proto, že lidé šlechtu nechtěli, ale proto, že žádnou nenašli. Jakmile se konstituuje nová, skutečná šlechta, demokracie zmizí.“

„Jak víme, většina se většinou mýlí. Proto také potřebujeme intelektuální elity, které by měly spolupracovat s mocenskými elitami.“

(Tomáš Halík v pořadu Fokus Václava Moravce)

Chovná šlechta budoucnosti nebude vycházet z umělých norem lidského kastovnictví, nýbrž z božských zákonů erotické eugeniky.“

Sex s černouškem je snem mnoha žen. Pokud přeskočíme to, že jsou tito exotičtí chlápci dost obdaření, existuje ještě řada dalších důvodů! Nechat se pohltit a políbit masivními černošskými rty je skutečný zážitek. Především ty dívky, které se v líbání vyžívají, by neměly o zkušenost sexu s černochem přijít. Navíc rty zvládají uspokojit více partií než jen naše rty. Protože se jedná o exotické chlápky, kteří zrovna svíčkovou se šesti nepovažují za svůj národní recept, lze od nich očekávat i jiné sexuální návyky. Pokud milujete živelnost, dravost a vášeň, pak je právě černý pán tou správnou volbou. Sexy děti! Zná někdo krásnější lidi, než jsou právě mulati? Kombinace bílé a černé čokošky je dokonalá. Tak se nebojte míchat barvy pleti a pyšnit se nádherně exotickým děťátkem, které bude mít i evropské geny.

(Extra.cz, 2016)

Čtyři kamarádi jsou v posledním ročníku střední školy. Plánují společné studium na univerzitě, ale největším společným tématem jsou samozřejmě holky a sex. Všichni se účastní programu na výměnu studentů a každý z nich se ujme jednoho zahraničního studenta. Ubytují je ve svých domovech a cizinci vstřebávají život amerických studentů v praxi. Rozdíly mezi kulturami jednotlivých studentů dokáže setřít jen jediné: sex.

(Oficiální text distributora americké filmové komedie „Puberťáci milují sex“)

Právě vyrůstá duchovně-městská panská rasa: idealistická, energická a citlivá, statečná jako feudální šlechta ve svých nejlepších dnech, která na sebe radostně bere smrt, pronásledování, nenávist i pohrdání, aby tak učinila lidstvo mravnějším, duchovnějším a šťastnějším.

Statečná, chytrá, zábavná. Zavražděná Jo Coxová byla hvězdou kampaně za setrvání Britů v EU. Jo Coxové bylo jedenačtyřicet let, když ji zavraždili. „Jo věřila v lepší svět a bojovala za něj každý den,“ řekl její manžel. Zastávala názor, že by Británie měla zůstat součástí Evropské unie a před nadcházejícím referendem se angažovala v kampani Stronger IN. Celý život bojovala proti nenávisti, pracovala pro několik charitativních a humanitárních organizací a zasazovala se o mírové řešení konfliktu v Sýrii. Hned ve svém prvním projevu ve funkci poslankyně se nezdráhala pozitivně se vyjádřit o dopadu, který má imigrace z jižní Asie na její rodný kraj v severní Anglii. „ Musíme se všichni sjednotit v boji proti nenávisti, která ji zabila. Nenávist nemá světonázor, rasu ani náboženství, je jedovatá,“ dodal manžel.

(labouristická politička v obraze světových i českých médií – citáty z Aktuálně.cz a TV NOVA)

V každém případě je zřejmé, že jakékoliv činy proti sjednocení lidstva, proti globalizaci, jsou vrcholně škodlivé akty proti zájmům náš všech, proti jednotnému systému živé a neživé přírody, proti Gaie.

(J. Matyášek a M. Suk: Antropogeneze v geologii)

Od neoprávněné nerovnosti přes rovnost k oprávněné nerovnosti!“

Představme si ale ten ideální stav kvótové politiky (ať už ho dosáhneme „přirozeně“, nebo regulací), kdy za plentou vybíráme ze stejného počtu mužů a žen. Takový stav trvá již několik let například v Belgii – přesto se tu do parlamentu či zastupitelstev opakovaně nedostává odpovídající počet kandidátek. Studie ze zemí, kde jsou kvóty dány zákonem nebo je všechny strany dobrovolně dodržují, ukazují, že problém přežívá ve „svobodné“ volbě…

(Gaby Khazalová, Deník Referendum)

Rodiče dětí obvykle zápasí i s bydlením, hrozí, že jim děti odeberou do dětského domova, protože nemají na nájem, a vyhodí je z bytu. Řešit to musí politická garnitura bez ohledu na strany. Pozitivní diskriminací, jejíž součástí bude i důsledná inkluze.

(Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury pro časopis Vlasta)

Ministerstvo spravedlnosti USA zrušilo nařízení, které umožňovalo americkým středním a vysokým školám vybírat mezi uchazeči o studium mimo jiné i podle rasového klíče. Ochránci menšinových práv v USA se bouří, protestují i univerzity. Podpora sociálně či rasově znevýhodněných skupin ve školství a veřejném životě se promítla do systému přijímání na střední a vysoké školy, které směly zvýhodňovat černošské a hispánské uchazeče, aby kompenzovaly jejich sociální handicap. Řada univerzit už dala najevo, že se rasového hlediska při výběru budoucích studentů nevzdá. Za klíčové bojiště označil server Politico americké soudy, které se pozitivní diskriminací už několikrát zabývaly. Pozornost je hlavně upřena na nejvyšší soud, který několikrát, naposledy v roce 2007, pozitivní diskriminaci fakticky podpořil.

(Globe24.cz, 2017)

Erotická životní forma méněcenných a průměrných bude volná láska, formou pro vyvolené bude volné manželství.“

Miliardář Karel Janeček je znám svým frivolním postojem k posvátnému svazku manželskému. V pořadí již druhá manželka Mariem Mhadhbi mu před dvěma lety povila syna, z předchozího manželství má dvě dcery a se svou další nezákonnou manželkou Lilií Khousnoutdinovou se oženil při buddhistickém obřadu.

(Expres.cz)

Chaos moderní politiky skončí, až aristokracie ducha na sebe strhne mocenské prostředky. Střelný prach, zlato, tiskařskou čerň, a použije je ke všeobecnému požehnání.“

„Nejdůležitější věcí, o níž mi nyní jde, je zajistit, aby nikdo nezmanipuloval v různých zemích světa demokratické volby.“

(Mark Zuckerberg při výslechu americkým kongresem)

Evropa a USA nemají pouze morální, nýbrž zákonnou povinnost chránit utečence. Chci požádat vlády, aby spolupracovaly, aby pochopily, že suverenita je pouhou iluzí. Že pojem hranice je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a že my všichni jsme jedno lidstvo.“

(Peter Sutherland na zasedání Bilderbergu)

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci je otevřený manuál na definitivní likvidaci národních států, a záleží jen na tom, kdy, kde a v jakém rozsahu bude použit. Nejde o to, kterou zemí zatím byl či nebyl podepsán. Je za ním mohutná ideologicky-mocenská soustava, jejíž tlak se bude stupňovat a metody drsnět. Blížící se volby do Evropského parlamentu jsou jednou z posledních možností oživit šanci na odpor dříve, než budeme definitivně zcela bezmocní.

Václav Jan