Vlast je třeba chránit, ale i bránit

jizerka

TO VÁS DOJME A NABIJE: PODÍVEJTE SE, JAK JE NAŠE DOMOVINA KRÁSNÁ. DOBŘE VÍTE, ŽE JE NAŠÍ POVINNOSTÍ UBRÁNIT JI, ZACHOVAT A V POŘÁDKU PŘEDAT NAŠIM DĚTEM.

Národní demokraté jsou přesvědčeni, že změnu politických poměrů v naší zemi již není možné odkládat. Absolutní odtržení vládních a parlamentních stran od reality a skutečných přání občanů, nespravedlnost a zvůle se vrší závratným tempem. V těchto měsících se doslova hraje o budoucí bytí a nebytí českého národa.

VIDEO: Krajinou domova: Divoké Jeseníky

VIDEO: Klenoty naší krajiny: Jizerské hory

Neseďte doma, přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!

jeseniky