Z nového programu ND: Odmítnutí migrace z Afriky a z Asie

Současná migrace z Afriky a Asie a s tím spojený multikulturalizmus je umělým konstruktem EU a USA, potažmo výtvorem jejich tzv. elit. Je to jejich nástroj na likvidaci původní bílé rasy v Evropě.

Odmítáme nejen jakoukoliv nelegální migraci, což by mělo být v právním státě samozřejmostí, ale i tzv. legální migranty z Afriky a Asie (nechceme ani ty, kteří pobývali nějaký čas u našich sousedů a chtěli by se k nám nyní přesídlit). Odmítáme kamuflování migrace tím, aby se zde trvale usazovaly tisíce kulturně odlišných migrantů pod falešným krytím lázeňského pobytu, studentských víz apod.

Pokud bude zájem, chceme zde naopak umožnit bezproblémové usídlení rozumného počtu původního evropského obyvatelstva ze zemí, které jsou přeplněny africkými nebo asijskými migranty a kteří se už ve své vlastní zemi necítí v bezpečí, necítí se v ní doma.

Na hranicích a ve vnitrozemí ČR musí být znovuobnoveny důsledné kontroly pro vstup a pobyt cizinců. Hranice musí být střeženy za použití technických nebo vojenských opatření a nelegální vstup chápán jako nepřátelský akt.

Pokud by se situace s migrací vyvíjela pro nás nepříznivě, chceme následně mj. znovu pro nastolení původního stavu použít některé Benešovy dekrety. Pokud mohl být použit princip kolektivní viny na základě etnicity na naše spoluobčany, není důvod, aby nebyl v krizovém stavu použit na nelegální příchozí.[1]

[1] Například lze aktualizovat dekrety: 33/1945 Sb.- dekret, který vybraným skupinám odebírá státní občanství; 16/1945 Sb. – dekret o potrestání zločinců, zrádců a jejich pomahačů; 5/1945 Sb. – dekret, který ruší některé majetkově-právní vztahy a definuje skupiny státně nespolehlivé.

další body programu najdete zde